Prezydent Jerzy Łużniak zamieścił następujące oświadczenie w kwestii podwyżki cen abonamentowych wprowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodnik Sp. z.o.o. :

„Powziąwszy informację o podwyżce opłat abonamentowych, wprowadzonej przez Przedsiębiorstwo WODNIK Sp. z o.o., zwróciłem się do Zarządu Spółki o przedstawienie powodów, dla których ta podwyżka jest tak znacząca i dotkliwa, nawet dla relatywnie dużych firm.

„Wodnik”, podobnie jak inne spółki miejskie są zakładami autonomicznymi, zarządzanymi samodzielnie, stąd bezpośrednie interwencje samorządu w takich sytuacjach są – w świetle przepisów prawa – niemożliwe. Niemniej Prezydent Miasta, jako organ właścicielski może wnosić o przedstawienie przyczyn decyzji finansowych, mających wpływ na warunki bytu lokalnej społeczności.

Wprawdzie z ekonomicznego punktu widzenia można zrozumieć racje ekonomiczne Zarządu „WODNIKA”, niemniej jako Prezydent Jeleniej Góry biorę też pod uwagę społeczne aspekty tej decyzji, które skłaniają do podjęcia próby jej rewizji. Tej może dokonać jednak wyłącznie sama Spółka, bowiem reguły kodeksu handlowego wyraźnie zaznaczają zakres jej autonomii.

To prawda, że podwyżki cen energii i paliw, płacy minimalnej, konieczność ustawicznych modernizacji sieci przy rosnących kosztach materiałowych wymagają od Zarządu Spółki zwiększania przychodów. Prawdą jest jednak także, że nieoczekiwane i drastyczne regulacje finansowe stawiają wiele małych jeleniogórskich firm w wyjątkowo trudnym położeniu. Skomplikowane są także inne rynkowe warunki zewnętrze, w tym m.in. niestabilny popyt na skutek epidemii, rosnąca inflacja. itp. przyczyny. Wszystkie niezależne od firm.

Nie negując ekonomicznych podstaw decyzji o podwyżkach zwróciłem się do Zarządu Spółki o poddanie dogłębnej analizie możliwości wdrożenia większego zróżnicowania podwyżki w stosunku do podmiotów różnej wielkości. Moim zdaniem bowiem wprowadzenie tylko dwóch wysokości abonamentów może być krzywdzące dla mniejszych firm, które będą w tym przypadku ponosić nieuzasadnione ekonomicznie koszty, na które nie mają wpływu, niezależnie od wdrażanych przez siebie procedur oszczędnościowych.

Zwróciłem też uwagę, że korzystniejsze dla perspektywy gospodarowania wodą byłoby takie ułożenie taryf, które mogą premiować racjonalne działania ograniczające skalę zużycia wody, a nie operacje na abonamencie.

Otrzymałem zapewnienie, że Zarząd Spółki „WODNIK” dokona raz jeszcze analizy skutków ekonomicznych podjętych przez siebie decyzji. Przedstawi bardziej zdywersyfikowany system podwyżki opłat abonamentowych, co będzie rozwiązaniem racjonalnym, uwzględniającym wielkość podmiotów, a przez co – bardziej sprawiedliwym.

Informację w tej sprawie Zarząd Spółki „WODNIK” przedstawi w najbliższym czasie.”

9 komentarzy

 1. Bzdury. Miasto obsadza stanowiska w swoich spółkach i znają wszystkie decyzje. A już tego typu decyzje są konsultowane.

 2. Przecież to zwykła ustawka.
  Jak zrobić podwyżkę i nie stracić w oczach mieszkańców?
  Dowalić 1200% a później jako prezydent na białym koniu interweniować, po czym wodnik podkuli ogon, zjedzie na jakies 200-300% (bo niżej nie da rady, koszty itp) i wszyscy odetchną z ulgą a prezydent będzie bohaterem mieszkańców Jeleniej góry. Dziewice będą chciały się oddać tylko jemu. Dzieci w szkołach będą na ostatniej stronie zeszytu pisały… kiedyś zostanę prezydentem, jak nasz luzniak. Słońce będzie świeciło tylko na osiedle czarne, a trawa w ogrodzie postara się aby była bardziej soczysto zielona.
  To jest grubymi nićmi połapane.
  Ciemny lud zawsze da się omamić.
  Tak głosowaliśmy, tak mamy. Heil wielki Luzniak!
  Ludzie! To jest jedna wielka i ta sama ekipa. Wszystkie stołki obstawione swojakami. Oni się spotykają i naradzają. Wymyślają.
  Obudźcie się przy następnych wyborach bo inaczej będzie wielka dupa z tego wszystkiego.

 3. Pan Prezydent chce powiedzieć mieszkańcom, że jako jedyny właściciel spółki nie ma wpływu na decyzje swoich pracowników. Super. Zmiana ceny może nastąpić tylko i wyłączenie na podstawie zatwierdzonej w drodze decyzji Wód Polskich taryfy. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. art. 24 c ust. 6 stroną postępowania o wydanie decyzji jest również prezydent miasta, także powyższy tekst to jedna wielka ściema z mieszkańców. Prezydent doskonale wiedział jakie ceny zamierza wprowadzić w 100% podległy mu zarząd jednoosobowej spółki miejskiej jaką jest PWiK „Wodnik” Sp. z o. o.

 4. Coraz lepiej Panie Prezydencie, coraz bardziej się Pan pogrąża. Poglądy anty PiS to nie wszystko żeby utrzymać się na stołku na następną kadencję.

  • Akurat poglądy antypis to jedyna nadzieja dla Polski. Kościół i PiS to tragedia współczesnej Polski.

 5. A co w ogóle wchodzi w ten abonament? Kiedyś zapytałem i nikt w Wodniku nie wiedział. Banda cwaniaczków poprezydentowych.

  • „Stawka opłaty abonamentowej jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość wyrażona w zł na odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu. Zawiera opłaty za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz za odczyt i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody.”

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.