W ramach inwestycji przebudowane zostaną budynki tzw. Starego i Nowego Dworca, część kładki dla pieszych nad torami oraz wiaty przylegające do budynków dworcowych. Najważniejszym zadaniem w ramach inwestycji jest przebudowa budynku Nowego Dworca pochodzącego z 1865 roku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Renowację przejdzie ceglana elewacja dworca wraz z bogatym detalem architektonicznym, która zostanie podkreślona przez nocną iluminację. Przy ścianach elewacji restauracji będą poddane wiaty peronowe oparte na odtwarzanych na wzór historycznych kolumnach.

Dbałość o deale

Ciekawostką jest planowane przywrócenie zegarów tarczowych na elewacjach od strony torów. Wśród innych prac mających na celu przywrócenie dawnego wyglądu dworca warto wyróżnić odtworzenie na wzór historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. To nie koniec zmian. Projekt przebudowy zakłada również m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ocieplenie budynku od wewnątrz, wymianę stropów, a także wzmocnienie konstrukcji zadaszenia i wymianę poszycia dachowego. Metamorfozę przejdzie również wnętrze budynku. Na parterze, w dawnej poczekalni 3. i 4. klasy znajdującej się w zachodniej części dworca, zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych składającą się z poczekalni, poczekalni dla rodziców z dziećmi, pomieszczenia kas biletowych oraz toalet. Natomiast w części, gdzie w XIX wieku znajdowała się poczekalnia 1. i 2. klasy, docelowo mają mieścić się kameralna sala kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza prowadzona przez samorząd lokalny. W reszcie skrzydła wschodniego zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla Straży Ochrony Kolei. W przestrzeni związanej z obsługą podróżnych zostaną zamontowane elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowoczesny system informacji głosowej.

Udogodnieni dla niepełnosprawnych

Niezwykle istotnym elementem przebudowy budynku dworca jest również jego dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Stanie się to możliwe dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille’a, tablic dotykowych z planem dworca oraz ścieżek prowadzących, które ułatwiają przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W wyniku przebudowy dworca poprawi się również bezpieczeństwo w budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe. W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie rozwiązań proekologicznych. W budynku zostaną zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także pompy ciepła służące do ogrzewania obiektu. Z innych rozwiązań warto wspomnieć o redukcji strat ciepła poprzez docieplenie dworca, a także o montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do ograniczenia zużycia mediów.

Metamorfoza „Starego Dworca”

Poza budynkiem tzw. Nowego Dworca przebudowie będzie poddany również sąsiadujący z nim, pochodzący z 1846 roku, Stary Dworzec, który jest stylizowany na zamek obronny z dwoma symetrycznymi wieżami mierzącymi 18,6 m każda. Podobnie jak w przypadku Nowego Dworca renowacji zostanie poddana elewacja zabytkowego budynku wraz z detalami architektonicznymi, które podkreśli iluminacja. Dawny dworzec przejdzie również przebudowę wnętrz wraz dostosowaniem ich pod wynajem dla spółek kolejowych. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie również niewielki historyczny budynek dawnych kas towarowych, który zostanie zaadaptowany do nowej funkcji – stanicy rowerowej ze stojakami i punktem mycia rowerów. Dostosowana i przebudowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez montaż windy zostanie kładka nad torami biegnąca w kierunku miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca przewiduje się również montaż nowej małej architektury, czyli ławek, koszty, tablic informacyjnych i planów dotykowych dworca. Przebudowa kompleksu dworca w Węglińcu to 17. realizowana przez PKP S.A. inwestycja w województwie dolnośląskim. Jej koszt to 32 mln zł netto. Jest ona dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin jej zakończenia to pierwsza połowa 2022 roku. Przy okazji realizacji inwestycji, żeby miała ona kompleksowy charakter, podpisano umowę o współpracy z PKP PLK S.A. Jej zakres oprócz współpracy przy realizacji inwestycji w zakresie wiat wokół budynku dworca, zawiera zobowiązanie, w ramach którego PKP PLK S.A. przeprowadzi prace związane z zaprojektowaniem i budową pochylni z kładki dla pieszych w kierunku ulicy Kolejowej oraz krawędzi peronowych sąsiadujących z budynkiem dworca Węgliniec. Dzięki inwestycji perony będą wyższe, w związku z czym będą bardziej komfortowe dla podróżnych przy wsiadaniu do pociągu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.