Ponad sześć milionów złotych wyda samorząd Mirska na przebudowę obiektu, który kosztem czterech milionów zł już przebudowywano raptem kilka lat temu. Odnowiony i zmodernizowany budynek użytkowano krótko, a od 2020 r. stoi pusty.

Te wydatki gmina zawdzięcza reformie edukacji minister Zalewskiej, likwidującej gimnazja. W budynek przy ul. Wodnej zainwestowano właśnie dlatego, żeby służył gimnazjalistom. Ledwie zaczął funkcjonować w pełnym zakresie, gimnazja przestały istnieć. W zespole szkół, bo taki charakter miał obiekt, mieściły się jeszcze działające w Mirsku szkoły średnie. Jednak lokalizacja liceum i technikum, do których uczęszczało grubo poniżej stu uczniów, w placówce przygotowanej dla kilkuset uczniów, mijała się z celem. W końcu mirska rada gminy zdecydowała o włączeniu liceum i technikum do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Betleja. Budynek przy ul. Wodnej stał się pustostanem.

To się zmieni po ponownej przebudowie budynku, tym razem na potrzeby przedszkola, dotąd funkcjonującego e zespole szkolno-przedszkolnym. Już podpisano umowę na wykonanie adaptacji budynku gimnazjum na przedszkole w Mirsku wraz z wyposażeniem. Koszt wykonania zadania to ponad 6,3 mln zł. Zadanie jest dofinansowywane z Programu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych” kwotą 4,25 mln. zł. Środki gminy to ponad 2 mln zł.

Kwota wydaje się wysoka zważywszy nie tak dawno przeprowadzony remont. Tamte koszty i obecne dają razem gigantyczną kwotę blisko 11 mln zł, a w cenach realnych jest to jeszcze więcej. Burmistrz Mirska Andrzej Jasiński tłumaczy tak duże wydatki zmieniającymi się wymogami.

– Przepisy regulujące działalność przedszkoli są pod tym względem bardzo rygorystyczne i cały obiekt będzie musiał przejść wewnątrz gruntowną przebudowę, żeby dostosować warunki do potrzeb maluszków. Wiele jest też wymogów mocno specjalistycznych, jak choćby kosztowna instalacja systemów oddymiania klatek schodowych. Z naszego punktu widzenia istotne jest, że większość wydatków pokrywa program „Polski Ład” i to, że za takie pieniądze przy obecnych cenach przedszkola od podstaw na pewno byśmy nie wybudowali – zauważa burmistrz.

Przedszkolaki w nowym budynku pojawić się mają z początkiem września 2023 r.

Fot. Facebook ZLG w Mirsku

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.