Przed Ostrzycą, „Ślaską Fudżijamą”, najwyższym polskim wulkanem i symbolem Krainy Wygasłych Wulkanów montowany jest słup wysokiego napięcia. Będzie miał 60 metrów wysokości. Obecność tej konstrukcji zapewne zniweczy wieloletnie starania o wpisanie KWW na prestiżową listę geoparków UNESCO. Działania energetyków to skandal porównywalny z próbą wysadzenia mostu w Pilchowicach.

Od sześciu lat trwają starania o włączenie Krainy Wygasłych Wulkanów na Pogórzu i w Górach Kaczawskich do sieci geoparków UNESCO. Teraz okazuje się, że inicjatywę może zniszczyć idiotyczna lokalizacji słupa wysokiego napięcia. Gdyby tak się stało, świadczyłoby to o bezdennej głupocie.

W październiku 2017 r. przedstawiciele 14 gmin oraz działających na tym terenie stowarzyszeń podpisali list intencyjny dotyczący utworzenia geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów i podjęcia starań o wpisanie tego obszaru do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Aktywne działania w tym kierunku podejmowały też instytucje (jak nadleśnictwa) i bezpośrednio mieszkańcy. Koordynatorem przedsięwzięcia zostało Stowarzyszenie Kaczawskie, które w 2019 r. złożyło UNESCO dokumentację aplikacyjną.

W 2021 r wizytatorzy UNESCO odwiedzili Krainę Wygasłych Wulkanów i sprawdzali, czy obszar spełnia wymogi stawiane przez organizację. Po kilku miesiącach nadesłali wytyczne, których zrealizowanie miało oznaczać, że kaczawskie wygasłe wulkany trafią na prestiżową listę największych atrakcji turystycznych świata. Promotorzy tej idei zapewniają, że miało sto się stać na przestrzeni tego roku.

Geoparki są obszarami o unikatowym dziedzictwem geologicznym, zarządzane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnego współistnienia przyrody z rozwojem społecznym i gospodarczym. Nie ograniczają prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Na świecie jest 169 geoparków, z czego 69 w Europie, w tym dwa w Polsce: transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa i (przyjęty w 2021 roku) Geopark Świętorzyski.

Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO. To także łatwiejsza droga do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zagospodarowanie turystyczne oraz promocję obszaru.

Te zamierzenia niemal na pewno legną w gruzy, gdy Polskie Sieci Energetyczne postawią 60 metrowy słup wysokiego napięcia. Jest częścią linii energetycznej 400 kV biegnącej z Mikołowa do Świebodzic. Linia będzie przebiegała przez 17 gmin i ma zapewnić stabilność energetyczną. Tyle że – ze względu na swoją wysokość – zdominuje kaczawski ostaniec. Ostrzyca ma tylko 150 m wysokości od powierzchni gruntu, więc 60 m słup to niemal połowa jej wysokości. Do tego stanąć ma w najlepszej osi widokowej.

Krytycy tego przedsięwzięcia – osoby prywatne i stowarzyszenie – wystosowali pisma do instytucji, które mogą to przedsięwzięcie zablokować. – Dziurę da się jeszcze zasypać, niewielkim nakładem kosztów zmienić przebieg linii energetycznej i nie niszczyć pięknej idei, jednocześnie nie niszcząc szansy na rozwój miejscowej turystyki – przekonują.

Na portalu „petycjeonline” pojawiła się też petycja, która w ciągu jednego dnia podpisało prawie 700 osób.

RATUJMY OSTRZYCĘ-NAJWYŻSZY WULKAN W POLSCE, W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU – apelują autorzy i argumentują:

OSTRZYCA Proboszczowicka jest charakterystycznym miejscem w krajobrazie Dolnego Śląska. Jest najwyższym szczytem KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW. Najwyższy wulkan w Polsce to cel wypraw turystów z całej Polski i zagranicy. Objęty jest ścisłą ochroną gdyż jest Rezerwatem Przyrody, położonym na terenie Natura 2000, Geoparkiem, który lada moment ma być wpisany na listę UNESCO.

Kilka dni temu tuż u stóp Ostrzycy zaczęły się jakieś prace. Okazało się, że jest to wykop pod fundamenty słupa linii wysokiego napięcia. Planowana inwestycja to „budowa linii 400V Mkułowa-Świebodzice”. Zazwyczaj słupy energetyczne mają 20 metrów wysokości, ten będzie miał 60 metrów!!!

My, mieszkańcy okolicy i ludzie, którym nie jest obojętny los tego rejonu uważamy lokalizację tej budowli za absolutny SKANDAL, haniebną dewastację krajobrazu tego wyjątkowego miejsca.

Zwracamy się MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA, do Pani Minister Pauliny Hennig-Kloskiej, odpowiedzialnej za rezerwaty w Polsce O NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ

ŻĄDAMY:

1. Natychmiastowego zatrzymania prac budowlanych

2. Szerokich konsultacji społecznych

3. Udostępnienia dokumentacji wraz z nazwiskami osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o lokalizacji słupa

4. Zmiany lokalizacji

Zlekceważenie naszych postulatów doprowadzi do eskalacji protestu.

Fot. petycjeonline

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.