Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” zapraszają w dniu 13 marca 2022 r. na wycieczkę nr 3 w ramach tegorocznego Rajdu na Raty. Wyjazd z przystanku „Marii Skłodowskiej-Curie”(przy ul. Wolności naprzeciwko Biedronki) autobusem MZK nr 5 o godz. 8.28 do Siedlęcina. Autobus jedzie przez Siedlęcin Górny, omijając przystanki przy ul. Bankowej i Podwalu. Zbiórka uczestników na przystanku „Siedlęcin przy Krzyżu” o godz. 8.50.

Trasa długości 13 km prowadzi przez południowy fragment Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Od przystanku autobusowego drogą przez Wrzeszczyn dochodzimy do zapory wrzeszczyńskiej. Kamienna tama na Bobrze o wysokości blisko 20 m, wybudowana w 1927 r., utworzyła jezioro zaporowe o powierzchni 40 ha, najmłodsze z całego zespołu zbiorników na Bobrze. Obok zapory znajduje się elektrownia wodna o mocy 5 MW, pierwsza na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, w której zainstalowano turbiny systemu Kaplana. Następnie, malowniczą drogą wzdłuż jeziora i rzeki idziemy do Siedlęcina. Przechodzimy na drugi brzeg Bobru, mijamy kolejną zaporę tworzącą Jezioro Modre i docieramy do schroniska PTTK Perła Zachodu. Pięknie położony na wysokim, urwistym brzegu drewniano-murowany budynek schroniska wybudowano w 1927 r. po utworzeniu Jeziora Modrego. W sąsiedztwie schroniska znajdują się liczne skałki z okazałą Wieżycą na drugim brzegu Bobru. Po odpoczynku w schronisku, w końcowej części wędrówki, malowniczym przełomowym odcinkiem doliny Bobru o nazwie Borowy Jar, przez „Koniec Świata”, idziemy do Jeleniej Góry. Wycieczkę prowadzi Jarosław Kapczyński z Kowar (tel. 605084476).

W czasie wycieczki obowiązuje zachowanie 1,5 m dystansu, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji.

Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.

Opracował Wiktor Gumprecht

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.