Przed kilkoma dniami w Świerzawie i Radomicach uroczyście przyjmowano do służby w OSP nowe wozy strażackie.  Pojazdy sfinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także środki gminne. Z tej samej puli ciężki wóz bojowy trafi do Jeleniej Góry

W Świerzawie, w obecności m. in. senatora RP Krzysztofa Mroza, burmistrza Świerzawy Pawła Kisowskiego oraz zastępcy komendanta powiatowego PSP w Złotoryi st. kpt Marcina Grubczyńskiego odbyło się przekazanie oraz chrzciny nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo. Matką chrzestną wozu, ochrzczonego imieniem „Wiktor”, została przewodnicząca Rady Miejskiej w Świerzawie Urszula Zajda.

Nowy wóz dla OSP w Świerzawie został zakupiony za kwotę 1 049 928,00 zł. Źródłem finansowania zakupu pojazdu były środki Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (229  000 zł), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (204 000 zł), wpływy z zakładów ubezpieczeniowych (100 000 zł) oraz środki z budżetu Miasta i Gminy Świerzawa (516 928 zł). Swój wkład w wyposażenie wniosło także Nadleśnictwo Złotoryja.

Pojazd, który strażacy ze Świerzawy użytkują już od początku tego roku to Volvo FMX 430 6×6 z zabudową wykonaną przez BOCAR sp. z o.o. produkcja nadwozi specjalistycznych. Posiada on na wyposażeniu zbiornik wody o pojemności 8,9 tysięcy litrów, zbiornik środka pianotwórczego na 1000 litrów, autopompę o wydajności 6500 l/min, działko wodno-pianowe DWP 32, linię szybkiego natarcia, armaturę wodno-pianową i inny sprzęt niezbędny podczas działań. Z uwagi na duże oddalenie jednostki OSP w Świerzawie od jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi i Jeleniej Górze świerzawscy ochotnicy są jedną z najczęściej dysponowanych jednostek OSP na Dolnym Śląsku.

Tego samego dnia przekazanie nowego wozu odbyło się także w Radomicach w gminie Wleń, gdzie uroczystość połączono z gminnymi obchodami Święta Strażaka. W uroczystościach udział wzięli poseł na Sejm RP Szymon Pogoda, senator RP Krzysztof Mróz, dyrektor biura senatorskiego senatora RP Rafała Ślusarza Urszula Maga oraz komendant Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim bryg. Mariusz Mróz.

                Ochotnicy z Radomic do swojej dyspozycji otrzymali średni wóz ratowniczo-gaśniczy. Zakup został sfinansowany w całości ze środków Gminy Wleń, które samorząd otrzymał od rządu w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, premiującego gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia.

                „To już kolejne nowe wozy w naszym regionie. Rząd dostrzega potrzebę dofinansowania modernizacji sprzętu dla ochotników, którzy dzięki swojej pasji i zaangażowaniu zapewniają bezpieczeństwo w mniejszych miejscowościach i odciążają Państwową Straż Pożarną. Bardzo to doceniamy, stąd nie tylko nowy sprzęt, ale także tegoroczne zmiany w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, w której wprowadziliśmy m. in. dodatek do emerytur dla druhów i druhen z OSP.” – powiedział obecny na uroczystościach senator Krzysztof Mróz.

Fot. biuro senatorskie Krzysztofa Mroza

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.