Propozycje Klubu Radnych PiS zamieścił na swoim profilu facebookowym radny Mariusz Gierus. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców przestawiamy propozycję działań mających na celu złagodzenie wpływu trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na życie codzienne i działalność gospodarczą na terenie Jeleniej Góry” – napisał w zapowiedzi.

Ulgi zaproponowane w Jeleniogórskiej Tarczy Antykryzysowej miałby obowiązywać od kwietnia do września.

Mniejsze podatki i opłaty za przedszkole

Wśród pomysłów radnych PiS jest obniżenie podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do stawki 1 zł. Ponadto proponują obniżenie opłat za najem lub dzierżawę nieruchomości miejskich związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 90 procent kwoty zawartej w umowie, zwolnienia z czynszu na pół roku, zwolnienia z opłat za wywóz śmieci dla prowadzących działalność gospodarczą.

Proponują ponadto opracowanie kampanii promocyjnej miasta po ustaniu epidemii, która miałaby przyciągnąć gości do restauracji i hoteli w mieście. Radni postulują także zwolnienie od pobierania przez pół roku opłat za samorządowe przedszkola i żłobek.

Mariusz Gierus zaprosił mieszkańców do dyskusji nad pakietem pomocowym, licząc na merytoryczne uwagi.

W formie uchwały i ze wskazaniem źródła finansowania

Cezary Wiklik rzecznik prasowy jeleniogórskiego magistratu wyjaśnia, że „autorzy Jeleniogórskiej Tarczy Antykryzysowej powinni wiedzieć, że poważny dokument tego typu musi być złożony w formie projektu uchwały Rady Miejskiej i musi zawierać szacunkowe koszty realizacji takich zapisów, nie wspominając już nawet, że powinien także zawierać wskazanie źródeł pokrycia kosztów poniesionych na realizację postulowanych zdań”.

Jego zdaniem radni PiS powinni przede wszystkim postulować „w sprawie takich działań rządu, by przywrócić normalność w procesie budowania przewidywalnego budżetu lokalnego, z którego później można finansować rozmaite działania osłonowe”. 

– „Zamiast kreować fantazyjne „tarcze” regionalne, radni – członkowie partii rządzącej powinni zdobyć się na refleksję i wpisać do deklarowanej przez rząd RP „Tarczy Antykryzysowej” zadania chroniące budżety samorządów lokalnych. Samorządy powinny być w tym dokumencie potraktowane, jak każdy podmiot wymagający wsparcia w sytuacji, kiedy traci dochody (zresztą za przyczyną decyzji rządowych), a musi realizować wszystkie zadania sobie przypisane i realizować zadania zlecone państwa, za które w wielu przypadkach nie otrzymuje należnych pieniędzy„- wyjaśnia  rzecznik jeleniogórskiego magistratu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.