To nie jest niespodzianka. Wśród liceów ogólnokształcących na 9. miejscu w województwie dolnośląskim uplasowało się najlepsze w naszym subregionie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, zajmując jednocześnie 141. miejsce w kraju (spadek z miejsca 128 w roku ubiegłym).
Wysokie miejsce w zestawieniu szkoła zawdzięcza bardzo dobrym wynikom egzaminu maturalnego, którego zdawalność wynosiła 98,2%. Wpływ na lokatę miało także uzyskanie przez uczennicę I LO Annę Cybulską rekomendacji do finału Olimpiady Filozoficznej oraz zdobycie przez dwoje uczniów (Agatę Rogoś i Michała Mańkowskiego) tytułów finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Znacznie gorzej wypadło w rankingu II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. Cieplicka szkoła zajęła 49. miejsce na Dolnym Śląsku i 724. w kraju (spadek z 404 miejsca w roku ubiegłym), pozwalając się wyprzedzić wielu szkołom z mniejszych miejscowości. Słabszy wynik w rankingu można tłumaczyć niższymi jak w ubiegłym roku wynikami matur. Klasyfikacji nie zostało poddane III LO im. Jędrzeja Śniadeckiego w Jeleniej Górze.

 

W regionie nieźle wypadły licea: I LO im Władysława Broniewskiego w Bolesławcu (20. miejsce na Dolnym Śląsku, 280. w kraju), LO Cogito ze Zgorzelca (23. w regionie, 302. w kraju), LO im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (33 w regionie, 496 w kraju), LO w Kamiennej Górze ( 40. w regionie, 577. w kraju), LO im. Henryka Brodatego we Lwówku Śląskim (46. w regionie, 688. w kraju)

Licea ogólnokształcące zostały ocenione na podstawie trzech kryteriów. Są to: sukcesy w olimpiadach (stanowi 25 proc. wyniku), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45 proc.).

 

W Rankingu Techników 2021 najlepiej w naszym subregionie wypadło Technikum nr 5 (ZSHiU im. Jana Kochanowskiego) w Bolesławcu (9. miejsce na Dolnym Śląsku, 276. w Polsce). Najwyżej z jeleniogórskich szkół sklasyfikowano technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych – na 12. miejscu w województwie dolnośląskim. Szkoła ta poprawiła swoją pozycję z ubiegłorocznej, 408-ej w kraju na 346. pozycję w roku obecnym.

Kilka miejsc dalej, bo na 15. pozycji, usytuowało się technikum w Zespole Szkół Elektronicznych (374. miejsce w kraju, rok wcześniej zajęło miejsca poza pierwszą 500-tką). Na 19. miejscu w województwie uplasowało się technikum w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”, uzyskując 417. miejsce w kraju (spadek o kilka oczek ). Na 67. (na 69 klasyfikowanych) miejscu w województwie dolnośląskim znalazło się technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Pozostałe technika w mieście nie zakwalifikowały się do rankingu w ogóle.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy w olimpiadach stanowią 20 proc., matura z przedmiotów obowiązkowych 20 proc., matura z przedmiotów dodatkowych 30 proc., egzamin zawodowy 30 proc. Wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.

 

Ranking Liceów i Ranking Techników uwzględniają szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których maturę zdawało (w czerwcu 2020 roku) minimum 12 maturzystów, przystępujących do tego egzaminu po raz pierwszy. Średnie wyniki z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.