Pacjenci i personel medyczny mogą być zadowoleni. W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich zakończył się remont Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Wybudowano Park Aktywnej Rehabilitacji oraz zmodernizowano pomieszczenia Oddziału. Oficjalne otwarcie wyremontowanego Oddziału, który został już oddany do użytku pacjentów, odbyło się 6 czerwca.

Głównym założeniem budowy Parku Aktywnej Rehabilitacji było stworzenie pacjentom szpitala warunków, które wpłyną pozytywnie na przywrócenie ich sprawności fizycznej i psychicznej. Celem stała się realizacja współczesnych standardów technicznych oraz stworzenie lepszych warunków pobytu i leczenia osób z niepełnosprawnościami po udarach, wypadkach i innych urazach.

W 2020 r. przeprowadzono remont dachu, a następnie rozpoczęły się prace remontowe na III piętrze budynku. Inwestycja o wartości blisko 3 mln zł była możliwa dzięki montażowi finansowemu z trzech źródeł – środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków samorządu województwa oraz środków PFRON.

„Dzięki modernizacji budynku szpitala zwiększył się komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Bardzo ważnym aspektem jest to, że przestrzeń została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – mówił wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Rafał Dyjur, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich, podkreśla, że celem placówki jest poprawa świadczeń rehabilitacyjnych między innymi poprzez zapewnienie pacjentom jak najlepszych warunków i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dla Szpitala dodatkowe środki w formie dotacji w wysokości 771 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac instalacyjnych i montaż centrali wentylacyjnej dla zapewnienia właściwego obiegu powietrza w pomieszczeniach szpitalnych. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie wentylacji mechanicznej w modernizowanych pomieszczeniach, a także w przyszłości podłączenie do tego systemu również pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej znajdujących się na niższej kondygnacji.

FOT. UMWD

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.