Dotacja 15 mln zł przeznaczona jest na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”.

Pieniądze pozwolą na uratowanie w Bolesławcu cennej, zabytkowej budowli, która latami niszczała. Samorząd nie miał funduszy na specjalistyczny, skomplikowany remont. Jedyną szansą na uratowanie pałacyku i urządzenie w nim nowoczesnego Muzeum Ceramiki było zdobycie dotacji w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Konkurencja była bardzo duża. O wsparcie ubiegało się 189 gmin z całej Polski.

Nowa siedziba i nowe możliwości

Pomysł na nową siedzibę Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pojawił się w 2017 roku. Prezydent Bolesławca poinformował wtedy radnych, że samorząd zastanawia się nad zakupem pałacyku przy Zgorzeleckiej i przeniesieniu do niego Muzeum Ceramiki z budynku przy ulicy Kutuzowa. Ten pomysł został zrealizowany. Ponadto samorząd i Muzeum pozyskali norweskiego partnera , co dawało dużą szansę na zdobycie dotacji. Udało się.

Projekt zakłada nie tylko remont zabytkowego pałacyku. Przewiduje ponadto to m.in. szkolenia artystów, twórców i podnoszenie ich kwalifikacji w dziedzinie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze kultury i zarządzania kulturą.

W nowym muzeum miałaby powstać wystawa prezentująca aktualny rozwój firm ceramicznych i współczesnych wzorów ceramiki bolesławieckiej.

W Muzeum Ceramiki w ramach przygotowań do projektu zaprezentowano ofertę kulturalną i działania planowane w jej ramach. 19 lutego odbyły się konsultacje społeczne, które zgromadziły wielu mieszkańców, wśród nich przedstawicieli stowarzyszeń kolekcjonerskich, firm ceramicznych oraz artystów.

Zabytkowy Pałac Pücklera

Pałac hrabiego Eduarda Maximiliana Ferdinanda Erdmanna von Pückler powstał w wyniku przebudowy wcześniejszego założenia przeprowadzonej w 1857 r. Trójskrzydłowa budowla na planie zbliżonym do litery U z dominującą wieżą zwieńczoną krenelażem otrzymała jednorodną stylową szatę neogotycką. Przy pałacyku znajdował się rozległy park w stylu angielskim z niewielkim zbiornikiem wodnym, mostem i neogotyckim pawilonem.

W latach 70. XIX w. pałac przeszedł w posiadanie hrabiego Hatzfelda, a następnie zakupił go Samuel Woller, właściciel zakładów tekstylnych „Concordia”. W 1920 r. pałac został zakupiony przez magistrat Bolesławca i przebudowany na potrzeby Domu dla Młodzieży (Jugendhaus/Jugendheim). Mieściła się tu również czytelnia i biblioteka (Städtische Lesehalle i Volksbibliothek).

W latach 1927–1928 przebudowano bibliotekę i czytelnię według projektu Artura Henniga, wykładowcy w Państwowej Zawodowej Szkole Ceramicznej w Bolesławcu. W latach 30. XX w. w budynku mieściła się szkoła sportowa, a po kolejnej przebudowie w 1936 r. otwarto w nim szkołę dowódców oddziałów Służby Pracy Rzeszy (RAD –Reichsarbeitsdienst). Od 1942 r. obiekt pełnił ponadto funkcję lazaretu. Po II wojnie światowej budynek należał m.in. do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Bolesławieckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a w latach 1986–2019 do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Docelowo ma tu być nowa siedziba Muzeum Ceramiki.

Wsparcie innych zabytków

Ponad 240 mln zł zostanie przekazanych na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Wśród 20 projektów zaakceptowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pięć jest z Dolnego Śląska. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się aż 189 projektów, które zostały najpierw ocenione przez Komitet Ekspertów, a następnie rozpatrzone przez Komitet Selekcyjny, który przygotował rekomendacje. Wśród nich są cztery z Dolnego Śląska.

Wsparcie przyznano:

15 107 899,99 zł – Twierdza Srebrna Góra na projekt „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra,

15 108 099,97 zł – Gmina Bolesławiec na projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, 15 100 267,83 zł – Gmina Kamieniec Ząbkowicki na projekt „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”,

12 078 495,46 zł – Gmina Radwanice na projekt „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”,

8 918 441,76 zł – Gmina Twardogóra na projekt „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu”.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.