Wzrost wynagrodzeń w marcu zaskoczył ekonomistów wysokością. Jak podał GUS, płace w średnich i dużych firmach było o 12,4 proc. wyższe niż przed rokiem.

W marcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 6665,64 zł brutto (średnio 4800 zł netto). Statystyczny pracownik tych branż zarabiał o około 450 zł brutto więcej niż w lutym. Średnia podwyżka w skali roku wyniosła ponad 12 proc. Tymczasem szacunki ekonomistów zakładały wzrost płacy o około 10,5 proc. w skali roku.

Co spowodowało taki skok wynagrodzeń?

GUS: „Wzrost wynagrodzeń (…) spowodowany był m.in. wypłatami premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, jak również rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych”.

Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowały te dwie branże:

– obsługa rynku nieruchomości – o 13,1 proc; przeciętne wynagrodzenia wyniosły 6970,67 zł brutto, miesiąc wcześniej było to 6161,74 zł;

– informacja i komunikacja – o 11,3 proc; przeciętne płace brutto wyniosły 12 063,07 zł, miesiąc wcześniej było to 10 837,01 zł.

Spadek wynagrodzeń odnotowały te dwie branże:

– górnictwo i wydobywanie – o 4,2 proc.; wynagrodzenia wyniosły 10 128,17 zł, miesiąc wcześniej było to 10 571,51 zł;

– rolnictwo, leśnictwo, łowiec­two i rybactwo – o 0,2 proc; wynagrodzenia zmniejszyły się do 7230 zł, miesiąc wcześniej było to 7241,19 zł.

Dane GUS niepokoją ekonomistów. Obawiają się, że zacznie to nakręcać spiralę cenowo-płacową. Ostrzegają przy tym, że jest to zjawisko niebezpieczne dla gospodarki, bo powoduje, że bardzo trudno jest opanować szalejącą inflację. A ta – przypomnijmy – według danych GUS – wynosi już 11 proc. i jest najwyższa od lat. Szczyt inflacyjny spodziewany jest w czerwcu. Efektem jest szalejąca drożyzna.

News4Media/fot. Pixabay

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.