Tylko 109 wolnych miejsc zgłosiły jeleniogórskie szkoły średnie po pierwszym etapie rekrutacji. Większość z nich to miejsca w klasach technicznych i zawodowych. W liceach ogólnokształcących zostały tylko trzy wolne miejsca. Niewiele jest tez miejsc w klasach zawodowych. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych trwa tylko do jutra (3 sierpnia).

We wrześniu 2023 r. do szkół ponadpodstawowych trafi znacznie więcej nastolatków niż zwykle. To tzw. druga kumulacja roczników, związana z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Przez to przygotowanie miejsc w szkołach średnich było znacznie trudniejsze logistycznie.

W Jeleniej Górze (informacje od Gabrieli Bajek, szefowej referatu organizacji edukacji) przygotowano początkowo 1596 miejsc. Ostatecznie – po zmianach związanych z preferencjami kandydatów – absolwenci podstawówek do dyspozycji maja 1448 miejsc. To znacznie więcej niż absolwentów jeleniogórskich podstawówek, których mamy 930. Zawsze jednak prawie połowę uczniów jeleniogórskich szkół średnich stanowili uczniowie spoza miasta.

– To reakcja na zapotrzebowanie. Z braku chętnych trzeba było odstąpić od organizacji klas kształcących w kierunkach m.in. takich, jak technik transportu kolejowego, technik geodeta, technik papiernictwa (w ZSPiBU), technik technologii drewna (w „rzemiosłach”). Trochę to dla nas zaskakujące, bo wszystkie te specjalizacje są poszukiwane i nieźle opłacane na rynku pracy. Tradycyjnie jednak największe zainteresowanie dotyczyło liceów ogólnokształcących i tu pulę miejsc zwiększyliśmy o dwa oddziały w „Norwidzie” i jeden oddział w „Śniadeckich”. Więcej po prostu się nie da z przyczyn lokalowych i kadrowych – tłumaczy Gabriela Bajek.

Czy tych miejsc starczy dla wszystkich chętnych. W Departamencie Edukacji jeleniogórskiego magistratu symulacje przeprowadzono w połowie lipca. Wtedy było 220 uczniów bez przydziału, co wskazywałoby, że miejsc jest za mało. W urzędzie miasta uspokajają, że ta liczba nie była ostateczna i obecnie liczbę uczniów „bez szkoły” można oszacować na około siedemdziesięciu.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych to szansa dla uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji oraz tych, którzy chcą zmienić decyzję o wyborze szkoły. Placówki do 31 sierpnia miały czas, aby podać ilość wolnych miejsc. Wczoraj kuratorium opublikowało informacje o wolnych miejscach we wszystkich, dolnośląskich szkołach ponadpodstawowych (https://kowroc.pl/wolne-miejsca).

W Jeleniej Górze nie ma ich zbyt dużo. W sumie zostało tylko 109 miejsc w szkołach średnich, z czego niemal wszystkie w technikach.

Szansa, by uczyć się w ogólniaku została tylko w II LO im. Norwida, gdzie zostały trzy wolne miejsca: dwa w klasie matematyczno-fizycznej i jedno w klasie matematyczno-językowo-biologicznej.

Większy wybór mają potencjalni technicy. W „mechaniku” jest jeszcze 11 miejsc (technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 2, technik spedytor – 2, technik mechatronik – 4, technik budownictwa – 2, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 1), w „handlówce” 29 miejsc, z czego 12 w systemie zaocznym (zaoczne: technik handlowiec – 4, technik żywienia i usług gastronomicznych – 7, technik usług fryzjerskich – 1; dzienne: technik handlowiec – 7, technik żywienia i usług gastronomicznych – 10). W ZSPUiBS przy ul. Leśnej zostało jedno miejsce na architekturze krajobrazu. Większy wybór jest w w ZSE-T przy. ul. Piłsudskiego, gdzie wybrać jeszcze można technika hotelarstwa (6), technika ekonomistę (2), technika eksploatacji portów i terminali (8) lub technika organizacji turystyki (8). W „rzemiosłach artystycznych” pozostały jeszcze 4 miejsca dla techników fotografii i multimediów, 3 miejsca dla techników stylistów i 3 miejsca dla techników przemysłu mody.

Chętni do nauki zawodu też nie mają dużych możliwości wyboru. Zostało tylko 31 takich miejsc w dwóch szkołach. Mogą wybrać takie specjalności, jak dekarz, ślusarz, operator CNC i mechanik pojazdów samochodowych (w „mechaniku”) oraz sprzedawca i kucharz (w „handlówce).

Zbyt wielu wolnych miejsc w szkołach średnich nie ma też w takich placówkach w powiecie karkonoskim. Tu akurat – inaczej niż w Jeleniej Górze – najwięcej wolnych miejsc pozostało w liceach ogólnokształcących. 41 wolnych miejsc ma LO w Kowarach (21 w klasie ogólnej i 20 w klasie wojskowej), a 11 miejsc jest w LO w Szklarskiej Porębie (7 ogólnokształcących i 4 w klasie mistrzostwa sportowego). Do tego 19 miejsc w klasach technicznych ZSTiL w Piechowicach (technik informatyk – 3, technik elektryk – 6, technik programista – 10) i 9 miejsc w klasie wielozawodowej w Branżowej Szkole w Kowarach.

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się teraz będzie według harmonogramu:

1-3 sierpnia – możliwość złożenia wniosku dla uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły lub zmienili wybór (W Jeleniej Górze na wolne miejsca odbywa się nabór uzupełniający już poza systemem elektronicznym, co oznacza, że należy osobiście zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami i założyć dokumenty.

9 sierpnia – publikacja listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych

10-17 sierpnia – czas na dostarczenie świadectw i inne dokumenty do szkoły, aby zostać wpisanym na listę uczniów.

Fot. Pixabay

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.