Korekcie ulega przebieg siedmiu linii autobusowych – 7, 8, 10, 16, 21, 22, N1.
Remont prowadzony będzie w pięciu etapach i obejmuje odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Osiedle Robotnicze do skrzyżowania z ulicą Flisaków, a także odcinek ulicy Flisaków od skrzyżowania z Drzymały do ul. Różyckiego.
Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę drogi i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie docelowej organizacji ruchu oraz roboty wykończeniowe i porządkowe.
To nie wszystko: jednym z zadań jest wymiana istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami i linią kablową. Przewiduje się wykonanie 13 punktów świetlnych z oprawami w technologii LED.
Zadanie jest o tyle skomplikowane, że odcinek ulicy Drzymały w obrębie wiaduktu kolejowego (od ulicy Kilińskiego) ma konstrukcję mostu, pod którym przepływa kanał Młynówka. Przewiduje się remont płyty konstrukcji mostu.
Przetarg na to zadanie wygrało konsorcjum firm, którego liderem jest Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych (partnerem Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D”), oferując niecałe 3,1 mln złotych brutto. Była to najniższa z trzech złożonych ofert.
Termin zakończenia prac to 10 czerwca 2020 roku. 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.