Dnia 20 października, po raz pierwszy w budynku Senatu RP, odbyło się posiedzenie Parlamentu Młodych RP. Z tego grona jedynym w naszym regionie, oraz jednym z niewielu w całym województwie był 19-letni jeleniogórzanin – Kamil Gabriel Janic.

Parlament Młodych Rzeczpospolitej to obrady, podczas których głos należy do młodych Polaków. Młodzież ma okazję zaproponować swoje pomysły i punkt widzenia – tzw. manifesty młodego pokolenia.

W wydarzeniu bierze udział setka młodych ludzi z różnych klubów i kół. Mogą zgłaszać projekty, które następnie są omawiane, a potem brane pod głosowane. To dla parlamentarzystów może być bodziec do zmian i przyjęcia propozycji od młodych polityków. Tematem listopadowego posiedzenia były samorządy.

Parlament Młodych na listopadowym posiedzeniu przyjął sześć projektów uchwał. Jednym z nich jest projekt „o reformie działalności samorządów – Trójka Samorządowa”, którego Kamil G. Janic jest głównym autorem i którego był sprawozdawcą:

„Projekt koncentruje się na trzech, niewielkich, lecz konkretnych zmianach w samorządach. Wszystkie te zmiany wprowadzone w życie sprawiłyby, że samorządy zostałyby skierowane na tory bardziej proobywatelskie. Pierwsze rozwiązanie koncentruje się na reformie Regionalnych Izb Obrachunkowych tak, aby te mogły oceniać również gospodarność i celowość wydawanych środków przez samorządy, a nie tylko legalność tak jak jest do tej pory. Druga zmiana dotyczy sposobu prezentowania wydatków budżetowych w samorządach na bardziej przystępny dla mieszkańców. Trzecia zmiana zaś zakłada reformę organu Zarządu Komisarycznego, tak aby uniknąć ryzyka wywierania presji na samorządy przez władzę. Bardzo się cieszę, że projekt ten znalazł uznanie młodych parlamentarzystów”. – mówił.

W swoim wystąpieniu (możliwym do obejrzenia w sieci) parlamentarzysta z Jeleniej Góry zwracał uwagę na rosnący dług publiczny i samorządowy oraz na wagę wolności jednostki na przykładzie gminy Kamień Pomorski z początku lat 90’.

„To był dla mnie ogromny zaszczyt móc reprezentować młode pokolenie, Dolny Śląsk, moją małą ojczyznę Jelenią Górę w Senacie RP, a przede wszystkim poglądy i ideały, w które wierzę” – dodał.

7 komentarzy

  1. PO jak podwyżki. Odpowiedź

    Aby tylko reprezentował POLSKIE INTERWSY a nie Mafii SOWIECKO–GERMŃSKIEJ.

  2. Oby Kamil nie brał przykładu z parlamentarzystów ,reprezentujących interesy PiS-u, a nie mieszkańców Dolnego Śląska. Mam nadzieję , że w najbliższych wyborach pożegnamy wreszcie szkodliwe posłanki: Marzenę Machałek ( współautorkę pseudoreformy oświaty min. Zalewskiej , Elżbietę Witek ( zależną od Kaczyńskiego i Terleckiego marszałkinię Sejmu RP) i posła St. Żuka, współodpowiedzialnego za katastrofę w kopalni węgla brunatnego „Turów”. Liczę też, że po powrocie do demokracji parlamentarnej, samorząd terytorialny odetchnie od poronionych pomysłów ograniczających prawa mieszkańców do decydowania wspólnie o własnych sprawach. I tego życzę Kamilowi jako- mam nadzieję – przyszłemu parlamentarzyście.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.