Od kandydatów na dyrektora Muzeum Karkonoskiego wymaga się między innymi wykształcenia wyższe z dziedziny kulturoznawstwa, sztuk scenicznych, organizacji i zarządzania w kulturze, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zarządzania lub ekonomii; pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w artystycznej instytucji kultury lub związanej z działalnością kulturalną. Pretendenci muszą także mieć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem oraz koordynacją projektów artystycznych, znać zasady funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych oraz pozyskiwać i rozliczać środków zewnętrznych, w tym fundusze unijne i środki z budżetu państwa. Cechą pożądaną jest doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji. Oczywiście kandydat nie może być karany za przestępstwo umyślne i powinien komunikatywnie znać przynajmniej jeden język.
Muszą też przedstawić pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania w zakresie programu, planu rozwoju, organizacji i finansowa (w tym alternatywnymi źródłami finansowania) Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, na czas czterech sezonów artystycznych, począwszy od 1 września 2021 r.
Zgłoszenia można składać w urzędzie miasta do 17 maja, a konkurs rozstrzygnięty ma być do 4 czerwca.

W 2019 r. roczne wynagrodzenie dyrektora tej placówki wyniosło (z dodatkami) 98 tys. zł brutto.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.