Od kandydatów na dyrektora Muzeum Karkonoskiego wymaga się między innymi wykształcenia wyższe z dziedziny kulturoznawstwa, sztuk scenicznych, organizacji i zarządzania w kulturze, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zarządzania lub ekonomii; pięcioletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w artystycznej instytucji kultury lub związanej z działalnością kulturalną. Pretendenci muszą także mieć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem oraz koordynacją projektów artystycznych, znać zasady funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych oraz pozyskiwać i rozliczać środków zewnętrznych, w tym fundusze unijne i środki z budżetu państwa. Cechą pożądaną jest doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji. Oczywiście kandydat nie może być karany za przestępstwo umyślne i powinien komunikatywnie znać przynajmniej jeden język.
Muszą też przedstawić pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania w zakresie programu, planu rozwoju, organizacji i finansowa (w tym alternatywnymi źródłami finansowania) Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, na czas czterech sezonów artystycznych, począwszy od 1 września 2021 r.
Zgłoszenia można składać w urzędzie miasta do 17 maja, a konkurs rozstrzygnięty ma być do 4 czerwca.

W 2019 r. roczne wynagrodzenie dyrektora tej placówki wyniosło (z dodatkami) 98 tys. zł brutto.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Andrzej Buda

601 566 560

Zgłoś za pomocą formularza.