Do 12 czerwca mieszkańcy Jeleniej Góry mogą zgłaszać propozycje projektów, które sfinansowane mogą być z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Pula środków będzie taka sama, jak w tym roku. Zmiany w aktualnym JBO dotyczą zniesienia ograniczeń wiekowych i wprowadzenia kryterium ogólnodostępności projektów.

– Formuła Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 została zmieniona w stosunku do lat ubiegłych. Przede wszystkim zniesiono ograniczenie wiekowe mieszkańców, którzy mogą wziąć udział w JBO 2024, zmieniono również zapisy dotyczące definicji mieszkańców uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów – informuje urząd miasta. – Ponadto, wprowadzono wymagania dotyczące ogólnodostępności projektu, definiowanej jako obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do efektów realizacji projektu z budżetu obywatelskiego wszystkim mieszkańcom miasta Jelenia Góra. Zaznaczyć jednak należy, że adresowanie działań w szczególności do konkretnych, licznych grup mieszkańców – np. dzieci, seniorów – nie powoduje naruszenia zasady ogólnodostępności.

Kolejne zmiany to włączenie wnioskodawców w proces realizacji zgłoszonych przez nich projektów, wprowadzenie ewaluacji budżetu obywatelskiego oraz ograniczenie puli środków na projekty oświatowe.

W przyszłorocznym budżecie na realizacje projektów przeznaczonych zostanie 3,1 mln zł (JBO`23 – 2,8 mln zł). W tej kwocie mieści się, pula środków na projekty inwestycyjne – 1,8 mln zł; projekty oświatowe – 0,7 mln zł; projekty społeczne – 0,35 mln zł; projekty zielone – 0,25 mln zł.

Wartość zgłaszanych przez mieszkańców projektów nie może: być niższa niż 30 000 zł brutto oraz wyższa niż 500 000 zł – w przypadku projektów inwestycyjnych; być niższa niż 30 000 zł oraz wyższa niż 500 000 zł – w przypadku projektów oświatowych; być wyższa niż 150 000 zł – w przypadku projektów społecznych, być wyższa niż 250 000 zł – w przypadku projektów zielonych.

Zasadniczą zmiana jest zniesienie ograniczeń wiekowych dla głosujących nad projektami JBO. Teraz zapis regulaminu wskazujący uprawnionych do głosowania brzmi: „Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Jeleniej Góry”

Propozycje można składać wyłącznie elektronicznie, popierać zgłoszone projekty (potrzeba 50 głosów) można elektronicznie lub tradycyjnie.

Harmonogram JBO 2024

– od 22.05.2023 r. od godziny 8:00 do 12.06.2023 r. do godziny 10:00

Składanie propozycji projektów za pośrednictwem aplikacji Jeleniogórski Budżet Obywatelski (JBO)

– od 12.06.2023 r. od godziny 12:00 do 19.06.2023 r. do godziny 14:00

Składanie podpisów mieszkańców popierających projekty: elektronicznie lub papierowo. Nie ma możliwości łączenia form poparcia.

– do 22.06.2023 r.

publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

– do 29.06.2023 r.

termin na wniesienie odwołania od oceny formalnej.

– do 13.07.2023 r.

termin na rozpatrzenie odwołania od oceny formalnej

– do 01.09. 2023 r.

weryfikacja merytoryczna projektów

– do 08.09.2023 r.

publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej

– do 15.09. 2023 r.

termin na wniesienie odwołania od oceny merytorycznej

– do 29.09.2023 r.

termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej

– do 04.10.2023 r.

publikacja wykazu projektów, które będą poddane pod głosowanie

– od 05.10.2023 r. od godziny 8:00 do 16.10.2023 r. do godziny 14:00

głosowanie na propozycje projektów

– do 20.10.2023 r.

informacja o liczbie oddanych głosów na poszczególne projekty

-do 27.10.2023 r.

ogłoszenie wykazu projektów przyjętych do realizacji.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.