W Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim ruszyła Akcja Znicz 2021. Potrwa do 2 listopada. Funkcjonariusze garnizonu policji jeleniogórskiej w tym okresie będą prowadzić wzmożone działania policyjne na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry oraz wszystkich dróg dojazdowych do cmentarzy na terenie całego powiatu karkonoskiego.

Edyta Bagrowska, oficer prasowy KMP w Jeleniej Górze apeluje i zwraca uwagę wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, by:

– zachowywali szczególną ostrożność w rejonach cmentarzy i wszędzie tam gdzie występuje nasilenie ruchu pieszych;

– zwracali uwagę na oznakowanie dróg i ulic, w tym okresie wystąpią przypadki znacznych zmian w organizacji ruchu; tak zwana jazda na pamięć może być przyczyną wypadku;

– parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych, w sposób umożliwiający swobodny ruch pieszych i innych pojazdów;

– nie pozostawiać w samochodach rzeczy wartościowych; Pamiętajcie o przysłowiu „okazja czyni złodzieja”,

– podczas pobytu na cmentarzu trzymać przy sobie torebki, saszetki i nie pozostawiać ich nawet na chwilę bez opieki (np. gdy idzie sie po wodę do kwiatów).

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i pilnowanie swojego mienia w miejscach bardzo zatłoczonych (pociągi tramwaje, autobusy, sklepy, gdzie mogą pojawić się tzw. „kieszonkowcy”. Z reguły atakują w tłoku podczas wsiadania, opuszczania pojazdu lub przeglądania towaru w sklepie. Wielokrotnie sami powodują ścisk i aranżują sytuacje absorbujące uwagę osoby okradanej.

Policjanci na cmentarzach rozwiesili ulotki informujące o zagrożeniach i w jaki sposób na nie zareagować.

Na terenie cmentarzy „kieszonkowcy” uważnie obserwują osoby pozostawiające koło nagrobków torebki i oddalające się w celu nabrania wody dla roślin. Ta krótka chwila wystarczy, aby dokonać kradzieży. Dlatego też oddalając się choćby na chwilę należy zabierać ze sobą swoją własność,a gdy twoarzyszy nam rodzin, pozostawione rzeczy powierzać opiece jednej z tych osób.

W rejonie cmentarzy i dróg dojazdowych policja zapewni zwiększoną ilości patroli mundurowych i ruchu drogowego. Bezpieczeństwa pilnowali też będą policjanci ubrani po cywilnemu. Policja prosi o przekazywanie funkcjonariuszom wszelkich uwag mogących przyczynić się do zapewnienia nam wszystkim spokoju i bezpieczeństwa.

W razie wyjazdu na groby, do rodziny, na kilka dni, warto zadbać o bezpieczeństwo swoich domów i mieszkań.. Wskazanym jest zadbać o różnego rodzaju zabezpieczenia techniczne, np. alarmy, domofony. Najlepszym zabezpieczeniem jednak będzie sąsiad, który zwróci uwagę na mieszkanie podczas nieobecności.

Ponadto policjanci przypominają o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu, poza terenem zabudowanym. Dają one kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji często ratującej życie czy zdrowie.

Przypominamu zaplanowane zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie jeleniogórskich cmentarzy (wszystkie zmiany zostaną wprowadzone od 31 października):

Cmentarz przy ulicy Sudeckiej (stary )

– Wytyczone i zabezpieczone zostaną następujące miejsca do parkowania :

prawa i lewa strona jezdni, parkowanie po obu stronach ulicy Skowronków w kierunku ulicy Mickiewicza (Skowronków – ruch jednokierunkowy od ul. Sudeckiej).

– Przy prawych krawędziach części dwujezdniowej ulicy Mickiewicza ( patrole nadzorujące ten odcinek nie mogą dopuścić do parkowania pojazdów na zielonym pasie pobocza i rozdzielającym )

– plac przy ulicy Sudeckiej naprzeciwko bramy głównej cmentarza z wydzieloną częścią dla pojazdów osób niepełnosprawnych

– plac przy Zakładzie Zieleni Miejskiej, ulica Mickiewicza,

– ul. Staffa – wjazd tylko i wyłącznie od ul. Sudeckiej, w wyniku czego możliwe będzie parkowanie pojazdów po prawej stronie jezdni w kierunku ul. Nowowiejskiej

– ul. Strumykowa – droga jednokierunkowa od ul. Sudeckiej w kierunku Osiedla Czarnego, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

– cała długość ul. Sudeckiej – zakaz zatrzymywania się i postoju

Cmentarz przy ulicy Sudeckiej (nowy )

– Parkingi usytuowane przy tym cmentarzu zapewniają wystarczającą liczbę miejsc do parkowania pojazdów, jednak nad bezpieczeństwem czuwać będą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Jeleniej Górze. Apelujemy do kierowców o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

Cmentarz przy ulicy Jagiellońskiej (Jelenia Góra – Cieplice)

Wytyczone i zabezpieczone zostaną następujące miejsca do parkowania pojazdów :

– plac przy Dworcu PKP ulica Dworcowa,

– plac przy byłym szpitalu nr 2 oraz przy ulicy Mieszka I,

– przy prawej krawędzi jezdni ulicy Marcinkowskiego w kierunku ulicy Dworcowej, w tzw. choinkę,

– na ulicy Dworcowej przy jej lewej krawędzi w kierunku ulicy Sobieszowskiej,

– ulica Jagiellońska prawa strona jezdni w kierunku ulicy Lubańskiej,

– ul. Jagiellońska będzie częściowo zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku wzdłuż cmentarza

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.