Cała trasa S3 będzie miał prawie 520 kilometrów. Jest częścią międzynarodowego szlaku E65 Malmö – Chania. Trasa S3 połączy Świnoujście z granicą państwa z Czechami w Lubawce.

Na odcinku Bolków-Kamienna Góra powstaną dwa tunele dwukomorowe TS26 oraz TS32. To będzie prawdziwe wyzwanie dla drogowców.

Tunel TS26, który powstanie w ciągu trasy S3 będzie miał długość około 2,3 km. Umożliwi przeprowadzenie trasy S3 przez masyw Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich, między miejscowościami Sady Górne i Nowe Bogaczowice. 

Austriacka metoda tunelowania

Nawy główne tunelu TS26 będą wykonywane metodą górniczą NATM, tj. Nową Austriacka Metoda Tunelowania. Wybrano ta metodę ze względu na duży przekrój poprzeczny przeprawy. Jednocześnie będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce drążony w skale z wykorzystaniem tej metody. Tunel TS-26 w ciągu trasy S3

Tunel TS-26 będzie dwunawowy, w każdej nawie odbywać się będzie jednokierunkowy ruch pojazdów na dwóch pasach ruchu. Przy wjeździe do tunelu powstanie Centrum Zarządzania Tunelem z pełną automatyką systemów i urządzeń czuwających nad bezpieczeństwem użytkowników tunelu. Obok znajdzie się miejsce do lądowania dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tunele będą połączone są ze sobą 9 przejściami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi co 250 metrów. Co 125 metrów będą punkty alarmowe z telefonem SOS.

Drążenie tunelu będzie odbywało się przy użyciu czterech maszyn, po jednej na każdą nawę i potrwa ok. 15 miesięcy oraz ok. 3 miesiące na przygotowanie portali.

Jumbo Drill jest na placu budowy

Na placu budowy jest już pierwsza maszyna wiertnicza – Jumbo Drill (ciężar z osprzętem ponad 35 ton) – wyposażona w dwa ramiona z organem wiercącym oraz jedno ramię z koszem dla pracowników. Maszyna będzie używana do wiercenia otworów: strzałowych, pod kotwy skalne oraz drenażowych o długości nawet 24 m. Maszyna zabezpieczy skarpy portali. Wyposażona jest w najnowsze technologie stosowane w tunelach w Europie. Może być zaprogramowana przed rozpoczęciem wiercenia w taki sposób, aby na podstawie punktów geodezyjnych określić swoją pozycje w tunelu i samodzielnie wykonać wiercenie w jak najbardziej efektywny sposób według założonego projektu.

Prace drogowe ruszyły

Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca (firma PORR S.A.) przystąpił do prac drogowych na budowie ostatniego odcinka S3.  W śladzie trasy głównej, w rejonie tunelu TS-32 i portalu południowego TS-26 oraz MOP-u Jaczków, usunięto prawie 190 tys. m sześć. humusu. Trwa również profilowanie i zagęszczanie podłoża, a w początkowej fazie są wykopy i budowa nasypów. Wykonywane jest zabezpieczanie skarp na portalach przed rozpoczęciem tunelowania techniką górniczą.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.