– Rynek w sercu Wlenia, miejscowości z bogatą przeszłością, z prawami miejskimi już od 1214 roku, odzyskał swój dawny blask. Jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. To znakomita wizytówka miasta i regionu. W Rynku już zaczęło dziać się sporo. Rynek będzie pełnić funkcję integracyjną, miejsca spotkań mieszkańców i turystów oraz miejsca wydarzeń kulturalnych. Zmieniła się nie tylko nawierzchnia Rynku, wymieniono wszystkie instalacje podziemne, dołożono nitkę centralnego ogrzewania, wykonano remont ulicy Kościuszki i dwóch budynków, jednego przy tej samej ulicy, drugiego przy ulicy Świętej Jadwigi, gdzie mieści się teraz punkt Informacji Turystycznej. W Rynku czynna jest fontanna z zamkniętym obiegiem wody. Odnowiono wykonaną z okazji 700-lecia miasta w 1914 roku fontannę Gołębiarki autorstwa Paula Schulza. Fontanna upamiętnia wleńską tradycję targów gołębiami. Wkrótce zmieni się wygląd ulicy Szkolnej, mamy wiele planów inwestycyjnych – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Wleń Artur Zych.

Włodarz Wlenia podziękował solidnemu wykonawcy i podwykonawcom rewitalizacji oraz uhonorował szefa firmy Jerzego Majorka. Wymienił też nazwiska współautorów sukcesu: Ryszarda Witka, inspektora nadzoru Aleksandra Lorycha, pomysłodawcy projektu i koordynatora, zastępcy burmistrza UMiG Wleń, Piotra Szymańskiego i podziękował zaangażowanym urzędnikom z Ratusza. W okolicznościowych przemówieniach podczas uroczystego otwarcia zrewitalizowanego Rynku słowa uznania i gratulacje oraz wyrazy szacunku złożyli zaproszeni goście, m. in. senator RP Krzysztof Mróz, w formie odczytanego listu wiceminister Marzena Machałek, starosta lwówecki Daniel Koko i zastępca prezydenta Jeleniej Góry Janusz Łyczko. Wraz z burmistrzem Arturem Zychem wzięli oni udział w symbolicznym przecięciu biało – czerwonej wstęgi.

W historycznym korowodzie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej. Na stacji kolejowej nad Bobrem można było indywidualnie skorzystać z przejazdów Wleńskiej Kolei Drezynowej. W Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki zaprezentowano gawędę Przemysława Nocunia z Uniwersytetu Jagiellońskiego, o dziejach wleńskiego Rynku. W godzinach popołudniowych w muzyczno – tanecznej rozgrzewce oklaskiwano Seniorki z Doliny Bobru i Renatę Galik. Wcześniej utalentowana piosenkarka wykonała piosenkę „Wleńskie gołębie”, do której muzykę sama skomponowała, słowa Stefani Krawiec. W finale części artystycznej z zespołem koncertowała gwiazda polskiej piosenki, Anna Jurksztowicz, która w tym roku świętuje 35-lecie kariery estradowej. Z powodu pandemii COVID-19 odwołano Piknik Jadwiżański przy pomniku Gołębiarki. Podczas uroczystości w Rynku i w nocnym zwiedzaniu zamku Lenno w plenerowej oprawie przestrzegano obowiązującego w kraju reżimu sanitarno – epidemiologicznego.   

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.