Znana jest już lista inwestycji, na które zostaną przeznaczone miliardy złotych. To jeden z elementów „Polskiego Ładu” a jednocześnie rządowa rekompensata dla samorządów za utracone wpływy z podatków.

O tym, że lista inwestycji zostanie opublikowana w poniedziałek, już dzień wcześniej mówił rzecznik rządu. Chodzi o Program Inwestycji Strategicznych, czyli jedną z części tzw. „Polskiego Ładu”. To projekt rządowy, dzięki któremu samorządy mają otrzymać środki na planowane inwestycje. Jest to także rekompensata dla gmin i miast za to, że przez zapowiadane zmiany fiskalne stracą one część wpływów z podatków.

Każdy z samorządów mógł zgłosić trzy wnioski:

bez ograniczeń finansowych,

którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,

którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Dziś jest szczególny dzień, kiedy możemy otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych. Rządowy program Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych o wielkości powyżej 23 miliardów złotych, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolnej Polski.” – powiedział w poniedziałek w Niedzicy premier Mateusz Morawiecki i dodał, że te działania mają szansę zmienić oblicze miast, wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin. Szef rządu poinformował, że dofinansowanie ma otrzymać ponad 2780 samorządów.

Na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego została już umieszczona lista z przyznanymi dotacjami.

Oto pełna list wspartych inwestycji w naszym regionie

Gmina Bogatynia – przebudowa ulicy Kossaka (z budową kanalizacji deszczowej) – 6 175 tys. oraz odbudowa ulicy Różanej w Porajowie – 4 275 tys.

Gmina Bolesławiec – rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego – 2 400 tys.

Gmina Bolków – budowa stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie – 4 250 tys.

Gmina Gromadka – budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Osła, Różyniec i Krzyżowa w Gminie Gromadka – 1 682 913 zł.

Gmina Gryfów Śląski – przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim – 5 milionów złotych.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rakowice Małe i Rakowice Wielkie – 4 560 tys.

Gmina Janowice Wielkie – modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowicach Wielkich poprzez poprawę gospodarki osadami – 1 615 tys. oraz wymiana taboru transportowego Gminy Janowice Wielkie na tabor zeroemisyjny – 450 tys.

Gmina Jawor – budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – 4 490 000 zł.

Gmina Jeżów Sudecki – adaptacja budynku po szkole podstawowej w Jeżowie Sudeckim na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 182 000 zł oraz budowa świetlicy wraz z kompleksem rekreacyjno sportowym w Janówku – 2 700 000 zł.

Gmina Kamienna Góra – budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom gminy Kamienna Góra – 3 825 tys.

Gmina Leśna – Centrum Zarządzania i Reagowania Kryzysowego (CZiRK) w Leśnej – 3 102 500 zł.

Gmina Lubań – przebudowa drogi ul. Widokowa, Uniegoszcz- Gmina Lubań – 2 157 301 zł.

Gmina Lubawka – budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – 4 250 000 zł.

Gmina Lubomierz – przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą – 4 750 000 zł oraz przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklasztornego- etap pierwszy – 4 730 tys.

Gmina Miejska Bolesławiec – rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu – 4 410 tys.

Gmina Miejska Kamienna Góra – przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze – 12 700 tys.

Gmina Miejska Kowary – Przystanek Kowary – 4 500 tys.

Gmina Miejska Lubań – przebudowa dróg gminnych ul. Główna i ul. Kolejowa w miejscowości Lubań – jako drogi koniecznej w sytuacji wyłączenia drogi krajowej K30. – 9 025 000 zł.

Gmina Miejska Piechowice – budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra – Szklarska Poręba w Piechowicach w km 13,748 – 9 500 tys.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój – rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój – 4 200 tys.

Gmina Miejska Zawidów – poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych – 5 670 tys oraz modernizacja i budowa dróg gminnych na terenach mieszkaniowo-usługowych Gminy Miejskiej Zawidów – 4 132 500 zł.

Gmina Mysłakowice – budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach – etap II – 9 900 tys.

Gmina Nowogrodziec – budowa świetlic wiejskich w miejscowości Parzyce i Gościszów – 5 950 tys. oraz modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowościach Nowogrodziec i Zebrzydowa – 4 500 tys.

Gmina Olszyna – rozbudowa z przebudową parteru budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie – 1 700 tys.

Gmina Osiecznica – rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica – 9 500 tys.

Gmina Pielgrzymka – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM I GARAŻEM OSP W WOJCIESZYNIE – działki 101/1 101/4 101/5 wraz z zagospodarowaniem terenu – 1 890 tys. oraz budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w miejscowości Proboszczów w Gminie Pielgrzymka – 877 261 zł.

Gmina Pieńsk – modernizacja dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pieńsk – 9 624 001 zł.

Gmina Platerówka – modernizacja Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce – 1 900 tys.

Gmina Podgórzyn – budowa budynku hali sportowej wraz z częścią łącznikową i pomocniczą oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 4 300 tys. oraz budowa, przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Podgórzyn – 3 620 tys., a także budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Podgórzyn – 2 080 tys.

Gmina Siekierczyn – budowa infrastruktury sportowej w Siekierczynie – 5 000 tys.

Gmina Stara Kamienica – budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce – 4 241 500 zł oraz modernizacja dróg na obszarze gminy Stara Kamienica – 4 237 tys.

Gmina Sulików – budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni dróg w miejscowościach Stary Zawidów i Wielichów – 8 550 tys.

Gmina Warta Bolesławiecka – rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową instalacji do przetwarzania osadów ściekowych w Tomaszowie Bolesławieckim – 9 025 tys.

Gmina Węgliniec – przebudowa ul. Sikorskiego w Węglińcu etap II – infrastruktura techniczno-kanalizacyjna- 1 933 924 zł oraz termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu – 1 619 100 zł.

Gmina Wleń – kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń- ETAP pierwszy – 4 863 572 zł oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich -ETAP pierwszy – 4 424 953 zł.

Gmina Wojcieszów – przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie – 1 775 504 zł oraz budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów – 1 306 442 zł.

Gmina Zgorzelec – przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów – Etap pierwszy – 1 764 153 zł oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tylice i Kunów – 1 147 646 zł.

Miasto Jelenia Góra – utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo-mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze – 5 000 000 zł.

Miasto Szklarska Poręba – rozbudowa odcinka ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do mostu na rzece Kamienna w Szklarskiej Porębie – 4 774 066 zł oraz przebudowa z odcinkową rozbudową ul. Żeromskiego – drogi gminnej nr 115363D wraz z przebudową mostu na potoku Bieleń w Szklarskiej Porębie – 1 252 842 zł.

Miasto Zgorzelec – rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec – 4 491 000 zł.

Powiat Bolesławiecki – modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego – 4 250 000 zł.

Powiat Jaworski – przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok. 1,9 km. – 3 800 000 zł oraz remont drogi, budowa kanalizacji i chodnika w ramach inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200 – 6+990, Etap I i II – ETAP II – 3 756 018 zł, a także przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok. 1,2 km – 2 565 000 zł.

Powiat Kamiennogórski – przebudowa drogi powiatowej nr 3385D, ul. Sądecka w miejscowości Chełmsko Śląskie – 6 045 645 zł, oraz modernizacja drogi powiatowej nr 3477D poprzez remont odcinka Krzeszów – Czadrów – 5 107 276 zł, a także przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieściszowice – 1 336 321 zł.

Powiat Karkonoski – modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego – 10 000 000 zł oraz budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – 5 000 000 zł.

Powiat Lubański – Przebudowa mostów:JNI01024367 w Mściszowie, JNI01024400,JNI01024399 w Leśnej, JNI01024371 w Radostowie, JNI01024380,JNI01024381,JNI01024382 w Nawojowie – 10 925 000 zł oraz dostosowanie NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. do niwelowania skutków pandemii COVID-19 – 3 882 360 zł.

Powiat Lwówecki – przebudowa drogi powiatowej 2494D na odcinku Krobica-Przecznica – 5 183 614 zł.

Powiat Zgorzelecki – budowa Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” wraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Bogatyni – Etap I – 10 000 000 zł oraz przebudowa drogiB

powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś – Pokrzywnik – ETAP drugi – 2 612 276 zł, a także budowa boiska wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu – 450 000 zł.

Powiat Złotoryjski – modernizacja dróg powiatowych nr: 2605D w m. Lubiechowa, 2622D od m. Prusice do granicy powiatu, 2618D w m. Kozów, 2278D od m. Nowa Wieś Grodziska do m. Pielgrzymka – 9 420 580 zł oraz stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez modernizację budynku Domu Dziecka w Wojcieszowie – 3 010 700 zł, a także poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie – 1 015 978 zł.

Województwo Dolnośląskie – budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 – 25 175 000 zł oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 308 na odcinku Jelenia Góra -Mysłakowice – 21 250 000 zł, a także przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 km 14+110 w m. Struga – 4 560 000 zł.

Związek Gmin Kwisa – modernizacja infrastruktury technicznej Schroniska dla Zwierząt w m. Przylasek gmina Platerówka – 1 947 500 zł.

Związek Międzygminny „Bóbr” – rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Związku Międzygminnego „Bóbr” – 2 090 000 zł.

BGK informuje, że promesy dla samorządów będą dostępne w systemie elektronicznym już od wtorku.

News4Media/bud/ fot. iStock

8 komentarzy

 1. A kiedy wreszcie pojawi się jakaś kasa na poprawę fatalnego stanu dróg w samej Jeleniej Górze, oraz rejonie?

 2. Modernizacja trasy kolejowej Jelenia Góra Mysłakowice-21mln- komu to potrzebna inwestycja. Kasy więcej niż na remonty dróg z których korzystają prawie wszyscy. Dziwne.

 3. Ile to jest 2400tys? Albo 9250tys? Chyba nie przemyślany do końca wątek z podawaniem kwot

 4. PO jak podwyżki. Odpowiedź

  2 miliony 400 tysięcy a ta druga to 9 milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.

 5. PO jak podwyżki. Odpowiedź

  No to fajnie. Przypominam sobie że za poprzednich władz Jeleniej Góry bodajże Józef Kusiak i Zofia Czernow wszyscy z PO-SLD przeznaczone było 3 MILIARDY złoty na budowę trasy S 3 z Bolkowa do Jeleniej Góry i te persony zgodziły się oddać te pieniądze na BUDOWĘ OBWODNICY WARSZAWY no a to dopiero były autorytety i patrioci lokalni. Pani Zofia Czernow bywa prawie zawsze na wszystkich spotkaniach i w NASZYM MIEŚCIE i chwali się wielkimi osiągnieciami. To warto by przypomnieć tej Pani te WIELKIE OSIĄGNIĘCIE dla naszego miasta.

 6. PO jak podwyżki. Odpowiedź

  Ostatnio poczyniła postępy i przestała nosić te zielone botki i spodenki w kratę. Ile razy widywałem tę Panią to miałem takie nieodparte wrażenie, że brakuje tylko pomalować nosek na czerwono i byłby niezły KLAUN.

 7. Dzieci myślą mówią że pieniądze są ze „ściany” bankomatu .
  Reszta społeczeństwa myśli że PIS ma swoje pieniądze i drukarnie banknotów.
  Kraj oszystów ,naciągaczy ,mizoginów, upadłego moralnie KLERU.
  .

 8. PiS.Bolszewik.Czekista Odpowiedź

  ‼️ Dlaczego junta nazistów narodowych socjalistów pisbolszewików krzyworyjca patologicznego oszusta i kłamcy Moravitzkyego kieruje się zasadami wygrawerowanymi na sztyletach Waffen SS?

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.