W czasach rosnących cen materiałów budowlanych szansą na oszczędność jest kooperatywa mieszkaniowa. Dzięki pominięciu dewelopera, dom wybudujemy dużo taniej.

Na wsparcie gminy i kredyty w preferencyjnych warunkach mogą liczyć osoby, które zdecydują się inwestować razem ze znajomymi lub krewnymi. Budowanie mieszkań własnym sumptem z pominięciem dewelopera i z pomocą samorządu będzie możliwe dzięki nowym przepisom. Wejdą one w życie już 1 marca.

Współpraca popłaca

Kooperatywa mieszkaniowa dotyczy grupy przynajmniej 3 osób fizycznych (np. krewnych czy przyjaciół), którzy zechcą wspólnie wykupić działkę i wybudować na niej budynek, żeby potem w nim zamieszkać. Nie może być nastawiona na sprzedaż nieruchomości i zysk, jednak można prowadzić ją z myślą o dzieciach. Dopuszczalne jest także kupno i remont istniejącego budynku, żeby zaadaptować go do własnych potrzeb mieszkaniowych.

Do założenia kooperatywy mieszkaniowej konieczne jest spisanie umowy w formie aktu notarialnego. Powinny znaleźć się w niej takie informacje jak m.in.:

– liczba lokali mieszkalnych (domów),

– czas realizacji,

– zasady finansowania i rozliczenia inwestycji.

Członkowie kooperatywy będą odpowiadać solidarnie.

Dzięki nowemu rozwiązaniu Polacy będą mogli realizować inwestycje mieszkaniowe w uproszczonej formule, a pozycja inwestorów w stosunku do podmiotów wpływających na proces inwestycyjno-budowlany będzie silniejsza.

Budowa z pominięciem dewelopera to szansa na oszczędność w wysokości około 20 proc. To sporo, biorąc pod uwagę, że obecnie wybudowanie i wykończenie niewielkiego domu wiąże się z wydatkiem rzędu nawet pół miliona złotych.

Preferencyjne kredyty

Teraz prawo ułatwi zakup nieruchomości pod zabudowę oraz uzyskanie kredytu. W przypadku kredytów nowelizacja dotyczy głównie:

– zniesienia przepisu o minimalnej wysokości gwarancji, co pozwoli na wniesienie większego wkładu własnego – z 10 do 20 proc.,

– podwyższenia limitu wkładu własnego – ze 100 tys. do 200 tys. zł,

– umożliwienie finansowania ze środków z kredytu nabycia lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z zasobów spółdzielni mieszkaniowej,

– umożliwienie skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20 proc. wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 30 proc. w przypadku kredytobiorców, którzy zaciągną kredyty o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej,

– podniesienie o 0,1 wartości współczynników wyznaczających limity ceny mkw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, do wysokości których może zostać udzielony kredyt mieszkaniowy w ramach programu (dla rynku pierwotnego na poziomie 1,4, a dla rynku wtórnego – 1,3).

Korzyści dla gmin

Możliwość szerszego wsparcia oddolnego budownictwa mieszkaniowego przez gminy pozwoli pełniej zaspokoić potrzeby lokalowe mieszkańców. Szczególnymi zasadami zbywania nieruchomości z gminnego zasobu z ukierunkowaniem na kooperatywy mieszkaniowe będą:

– forma przetargu (przetarg ograniczony do kooperatyw i spółdzielni),

– alternatywne formy rozliczenia oraz możliwość udzielenia nabywcy przez gminę bonifikaty od ceny nieruchomości.

Gminy w zamian za wspieranie kooperatyw, a tym samym przeciwdziałanie wyludnianiu, będą mogły ubiegać się o bezzwrotne wsparcie z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój lokalnej infrastruktury.

News4Media/fot. Canva

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.