Jeszcze w tym roku kierowcy skorzystają z odcinka drogi ekspresowej od Kamiennej Góry do Lubawki. Zaawansowanie rzeczowe tej inwestycji wynosi 92 proc. Wykonawca prowadzi wzmożone prace na całym 15,3-kilometrowym odcinku trasy.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i ONDE. Wartość umowy wynosi prawie 900 mln zł. W ramach zadania powstały trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe oraz Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonano 16 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).    

W I połowie 2022 r. zakończyło się nasuwanie pięciu estakad, których długość wynosi od 435 do prawie 600 m. Łączna długość obiektów inżynierskich wynosi prawie 4,5 km, co stanowi niemal 30 procent całej realizowanej trasy. Dużym wyzwaniem dla wykonawcy było nasuwanie wszystkich estakad w jednym czasie. Technologia nasuwania podłużnego pozwoliła ograniczyć przestrzeń, na której prowadzono prace budowlane, a także uniezależniła je od warunków atmosferycznych. Za pomocą tej metody możliwe było wykonywanie obiektów nad czynnymi drogami, jak to miało miejsce na realizowanym węźle Kamienna Góra Północ, gdzie obiekt znajduje się bezpośrednio nad DK5.    

Średnie zaawansowanie sił i środków na placu budowy wynosi ok. 350 osób oraz 139 jednostek sprzętu budowlanego. W zakresie robót drogowych na obszarze węzłów Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych dotychczas położono: 98 proc. warstwy wiążącej na drogach bocznych, 40 proc. warstwy ścieralnej na drogach serwisowych oraz poprzecznych i 93 proc. warstwy ścieralnej z SMA na trasie głównej.

Do tej pory zrealizowano 60 proc. barier drogowych. Wykonano fundamenty bramownic i rozpoczęto ich montaż oraz konstrukcji wsporczych. Wykonawca wykonał także odcinek próbny oznakowania poziomego i obecnie trwają roboty związane z montażem znaków i mniejszych tablic oznakowania pionowego.

W zakresie obiektów mostowych pozostała do wykonania warstwa ścieralna na obiektach. Wykonano makroniwelacje pod obiektami oraz urządzenia przejść dla zwierząt (rozłożenie karp i kamieni). Na kilku obiektach inżynierskich odbyło się próbne obciążenia dynamiczne. Jednocześnie trwają drobne roboty wykończeniowe przy ekranach przeciwolśnieniowych, schodach skarpowych oraz roboty brukarskie.

Od połowy lipca br. wykonawca planuje rozpocząć wykonywanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na trasie głównej S3. W lipcu również wykonawca zamierza dokonać zmiany organizacji ruchu na DW369 (na wysokości węzła Lubawka, przy obiekcie WS-57), która będzie polegała na przełożeniu ruchu z by-passa na docelowy przebieg. Pojawi się nowe rondo, które w momencie oddania S3 do ruchu usprawni poruszanie się samochodów i poprawi bezpieczeństwo.

Całą trasą pomiędzy Bolkowem a Lubawką pojedziemy w połowie 2024 r., po zakończeniu prac na odcinku Bolków – Kamienna Góra.

Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki to prawie 2,5 mld zł. Inwestycja ujęta jest umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.    

Fot. i info GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.