Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska potwierdzili, zgłoszone przez mieszkańców, zanieczyszczenie potoku Czerwonka.

Czerwonka to rzeczka płynąca od Karpacza Górnego przez gminę Podgórzyn i kończąca swój bieg w zbiorniku Sosnówka. Stwierdzone tam wczoraj zanieczyszczenia okazały się być nie dość dobrze oczyszczonymi ściekami.

– Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przyjęli telefoniczne zgłoszenie o zanieczyszczeniu ściekami potoku Czerwonka, po czym niezwłocznie podjęli czynności w terenie. Stwierdzono odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Woda w potoku poniżej wylotu była mętna o barwie szaro-brunatnej, Jednocześnie odczuwany był intensywny uciążliwy zapach, charakterystyczny dla ścieków. Podjęto decyzję o rozpoczęciu kontroli interwencyjnej przedmiotowej instalacji. Pracownik CLB GIOŚ pobrał do badań laboratoryjnych próbkę ścieków z wylotu oraz próbki wody powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków – informuje WIOŚ.

Aktualnie trwają dalsze czynności wyjaśniające sprawę.

Fot. WIOŚ Wrocław

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.