Poniedziałkowy wyrok z Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, który nieprawomocnie uniewinnił 32 osoby protestujące w październiku 2020 r. podczas mszy w poznańskiej katedrze, wywołał wściekłość w resorcie Zbigniewa Ziobry, wśród polityków i w mediach związanych z obozem władzy. Wobec Joanny Knobel, sędzi, która wydała wyrok prowadzona jest nagonka, minister Ziobro zarzucił jej rażące łamanie prawa, a szefowa KRS, chciałaby wysłać ją na szkolenie. Te działania naruszają niezawisłość sędziowska i spotkały się ze sprzeciwem sędziów i prokuratorów z całej Polski. Także tych z naszego regionu.

Sędzia Knobel uniewinniając 32 oskarżonych w procesie pokojowo protestujących uznała, że wprawdzie zakłócili oni mszę, ale nie działali „złośliwie” co jest warunkiem penalizującym sytuację. Do tego hasła i okrzyki protestujących nie były obraźliwe. Sąd orzek, że protest przeciwko ingerencji kościoła w ich życie i przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego (zaostrzającego przepisy aborcyjne) mieścił się w granicach prawa i był uzasadniony.

Reakcje na ten wyrok prawicowych polityków, mediów, zwłaszcza tzw. publicznych przekraczają cywilizowane standardy. I wprost naruszają zasadę niezawisłości sędziowskiej; zasady, która „jest ostatnim elementem odróżniającym nasze państwo od dyktatury”.

Spektakularna jest reakcja sędziów i prokuratorów. W ciągu dwóch dni ponad 1800 przedstawicieli tych zawodów podpisało apel o zaniechanie takich działań. W tym gronie jest sześcioro sędziów SO w Jeleniej Górze, troje sędziów SR w Zgorzelcu i aż sześcioro prokuratorów PO w Jeleniej Górze.

***

Niespodziewanie – znowu przyszły czasy „listów”…

List „34” z 1964 r. podpisany przez wybitnych intelektualistów tamtej epoki w proteście przeciwko zaostrzeniu cenzury i ograniczeniu swobody dyskusji; list „15” z 1974 r. w obronie praw Polaków w ZSRR; list „59” i list „101” z 1975/6 r. przeciwko zmianom w Konstytucji; szczególnie bliski nam, bo z inicjatywy Jacka Jakubca i sygnowany przede wszystkim przez postaci z regionu jeleniogórskiego list „44” z 1982 r. , przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego – to najsłynniejsze, zapisane w zbiorowej pamięci, sygnowane przez ówczesnych luminarzy nauki, kultury i sztuki, sprzeciwiające się represyjnej polityce PZPR.

Dziś, choć od ponad 30 lat żyjemy w kraju (coraz bardziej pozornie) demokratycznym, znowu otwarte listy stają się formą wyrażenia sprzeciwu (lub poparcia). Kilka dni temu ponad 900 dziennikarzy podpisało się się pod listem protestacyjnym w sprawie „rażącego braku zasad i odpowiedzialności za słowo pracowników Radia Szczecin i TVP Info”. To pokłosie samobójczej śmierci zaszczutego syna posłanki PO, którego dane wypłynęły za sprawą mediów publicznych.

List w obronie sędzi Joanny Knobel w ciągu dwóch dni podpisało ponad 1800 sędziów i prokuratorów. To druga, tak spektakularna akcja tego środowiska. W 2021 r. apel do władz o wykonanie orzeczeń TSUE podważających legalność Izby Dyscyplinarnej podpisało 3843 sędziów i 376 prokuratorów.

***

„STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU W ZWIĄZKU Z PISMEM NR WO 072.9.2023 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA, ADRESOWANYM DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DOTYCZĄCYM SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU JOANNY KNOBEL W ZWIĄZKU Z WYDANYM PRZEZ NIĄ ORZECZENIEM Z DNIA 13 MARCA 2023 ROKU

“Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu wyrażają stanowczy protest przeciwko bezprawnym próbom nacisku na Sąd Okręgowy, zawartym w piśmie nr WO 072.9.2023 Krajowej Rady Sądownictwa, adresowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a zawierającym sugestie „przeszkolenia” SSR Joanny Knobel z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w związku z wydanym przez nią orzeczeniem dot. wydarzeń w poznańskiej katedrze. Arogancki ton tego pisma, adresowanego do osoby, która nie jest bezpośrednim przełożonym Pani Sędzi Joanny Knobel, za to kieruje Sądem miejscowo i rzeczowo właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń zapadłych w Sądzie Rejonowym, w którym orzeka Pani Sędzia, a więc i właściwym do rozpoznania ewentualnej apelacji od wspomnianego orzeczenia, jednoznacznie wskazuje, iż organ, na którego czele stoi autorka pisma, nie ma nic wspólnego z instytucją, o której mowa w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP [przepis mówi, że KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – red.] Jednocześnie w związku z bezprzykładną kampanią nienawiści prowadzoną przez część mediów – także finansowanych z naszych podatków – kierowaną personalnie pod adresem Pani Sędzi w związku z wydanym przez nią orzeczeniem i podsycaną przez Pana Ministra Sprawiedliwości, chcemy ją zapewnić o naszym wsparciu w tym trudnym dla niej czasie. Chcemy z całą mocą podkreślić, iż bez względu na to, jak ktoś ocenia zapadłe w tej czy w jakiejkolwiek innej sprawie orzeczenie, którego prawidłowość skontroluje sąd odwoławczy i które, jak każde, może podlegać społecznemu osądowi, zostało ono jednak wydane przez niezawisły sąd, a niezawisłość sędziowska, rozumiana jako stan, gdy sędzia rozstrzyga sprawę podlegając wyłącznie prawu, a nie żadnym naciskom, szczególnie ze strony władzy wykonawczej, jest ostatnim elementem, który odróżnia nasze państwo od dyktatury. O poszanowanie tej wartości, na straży której stała Pani Sędzia wykonując swoje obowiązki, apelujemy.”

***

Podpisy sędziów i prokuratorów zasługują na szczególny szacunek, bo składają je osoby narażone na mściwą reakcję ministra sprawiedliwości i jego ludzi. Ma to odniesienie zwłaszcza do prokuratorów, bo prokuratura to instytucja hierarchiczna, w której możliwości szykanowania niepokornych jest wiele.

Protest podpisało 15 sędziów i prokuratorów z naszego regionu. To niezbyt wielu (w okręgu legnicki podpisało się 28 osób). Oby był to efekt braku możliwości złożenia podpisu, a nie koniunkturalizmu.

Sędziowie i prokuratorzy z regionu jeleniogórskiego, którzy podpisali list w obronie sędzi Joanny Knobel (za Gazetą Wyborczą)

Robert Bednarczyk, SO Jelenia Góra

Andrzej Tekieli SO Jelenia Góra

Klara Łukaszewska SO Jelenia Góra

Tomasz Skowron SO Jelenia Góra

Andrzej Żuk SO Jelenia Góra

Dorota Witek SO Jelenia Góra

Dominika Gotthardt SR Zgorzelec

Magdalena Opalińska, SR w Zgorzelcu

Małgorzata Czeredys-Wójtowicz SR w Zgorzelcu

Maciej Prabucki PO Jelenia Góra

Jerzy Szkapiak Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Marek Gorzkowicz PO Jelenia Góra

Maria Dziedzic PO Jelenia Góra prokurator w stanie spoczynku

Marcin Śliwiński  PO Jelenia Góra

Marta Midera,PO Jelenia Góra

7 komentarzy

  1. Mamy do czynienia z Sędziami jako Sędziami Sądów normalni ludzie. Ale też mamy do czynienia z sędziopodobmymi kurwami (dopuszczalne słowo) działaczami PZPR lub ich dziećmi, którzy komunizm i socjalizm wyssali z mlekiem swoich komunistycznych matek, a ich ojcami byli często agenci z dawnego bloku radzieckiego. Legnica – Jelenia Góra dalej jest czerwona brak tylko głów Lenina i Stalina.

  2. Zabawne, ze o wolne sady i szeroko pojeta wolnosc protestuja ludzie z majtkami na ustach.
    Niezmiernie mnie to rozbawilo 😊

  3. TA SĘDZINA POWINNA ZOSTAĆ ODWOŁANA ALE NIE PRZEZ POLITYKÓW ALE PRZEZ SUWERENA CZYLI NARÓD W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM PRACUJE.
    Jej się po prostu w łowie pomieszało i nie rozumie funkcji jaka jej została powierzona. Ona ma pełnić wobec społeczeństwa tylko funkcję usługową polegającą na szybkim i sprawiedliwym rozstrzyganiu sporów i osądzaniu sprawców przestępstw, czyli sprawców czynów, które powszechnie (prawnie) uważana są za przestępstwa !
    JEŚLI TA OSOBA NIE WYKONUJE TYCH CZYNNOŚCI POWINNIŚMY ZDJĄĆ Z JEJ BARKÓW TE OBOWIĄZKI I TYLE !

  4. Narodowy socjalizm w pełnym rozkwicie, a „sutener” pije za 500+. Ci, którzy się podpisali, to bardzo odważni ludzie.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.