Gmina Wleń otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.480.000zł na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Strzyżowiec.

Inwestycja będzie przeprowadzana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, która umożliwia opracowanie projektu sieci wodociągowej na podstawie posiadanej przez gminę koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej.

Szacowany termin zakończenia zadania to rok 2024. Środki finansowe zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fot. Gmina Wleń

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.