Bardzo skromne wygląda na razie dofinansowanie dla instytucji kultury w regionie z programów ministra kultury. Tylko kilka projektów znalazło uznanie, a kwoty wsparcia są niewielkie.

Jednym z programów, z których właśnie rozdysponowano środki jest program „Teatr”. Wsparcie uzyskał Teatr im. Cypriana Kamila Norwida na organizację 51. Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych. Kwota dotacji wyniesie 120 tys. zł Teatr Norwida starał się też o dofinansowanie organizacji 41. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych im. Aliny Obidniak, ale na ten projekt wsparcia nie dostał (jest jeszcze możliwość odwołania).

W ubiegłym roku, a więc za czasów ministra Glińskiego, ministerstwo było hojniejsze. Na Spotkania Teatralne dotacja była taka sama, jak na ten rok – 120 tys. zł. Były też pieniądze na MFTU – 117 tys. zł.

W tym programie na środki nie załapał się już żaden projekt z naszego regionu. A wnioski składały:

– Zamek Kliczków – na projekt Sztuka na Zamku Kliczków

– Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdrój na projekt Kuracja teatrem – jesienne spotkania teatralne w uzdrowisku

Skromnie wyglądają też dotacje z programu Infrastruktura Kultury, gdzie pieniądze (i to relatywnie nieduże) otrzymają tylko Filharmonia Dolnośląska na termomodernizację (320 tys. zł) i Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze na zakup wyposażenia ICT (107 tys. zł).

Smakiem muszą się obejść m.in.

– Zdrojowy Teatr Animacji – Modernizacja infrastruktury technicznej;

– Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA Kraina Domów Przysłupowych – Remont i adaptacja budynku Łaźni naplacówkę kulturalno/edukacyjną pn. „Ośrodek cyrkularny OdNova” – „Europejska Perła Baroku” w Krzeszowie – Modernizacja i doposażenie zaplecza edukacyjno-kulturalnego opactwa pocysterskiego – etap II;

– Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze – zakup sprzętu wystawienniczego, multimedialnego i nagłośnieniowego;

– Gmina Siekierczyn – Remont siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, obiekt w Zarębie.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.