Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego w sobieszowskim pałacu zostało oficjalnie otwarte. Wprawdzie obiekt udostępniono zwiedzającym już jakiś czas temu, ale dopiero teraz odbyła się uroczystość inauguracyjna. Przedsięwzięcie kosztowało ponad 100 mln zł.

Adaptacji poddano zespół dawnego urzędu ordynacji majątkowej Schaffgotschów w Jeleniej Górze – Sobieszowie przy ul. Cieplickiej 196 i Karkonoskiej 4. Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem zespołu w 2 dekadzie XXI w. , w wyniku zamiany nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Dyrekcja postanowiła przekształcić obiekt na nową siedzibę oraz na centrum edukacyjne. Założeniem inwestycji była realizacja kompleksu samowystarczalnego pod względem energetycznym i wykorzystującego odnawialne źródła energii. Z kolei główne założenia konserwatorskie obejmowały zlikwidowanie współczesnego budynku sali gimnastycznej i łącznika przylegającego do pałacu od strony południowo-zachodniej z pozostawieniem przybudówki dawnej werandy, odtworzenie brył z formami dachów współcześnie rozebranych budynków gospodarczych i pełna rewaloryzacja pałacu i zachowanych elementów zespołu.

Założono konserwację całego wystroju elewacji, zwłaszcza fryzu, obramień okiennych i portali pałacu oraz odtworzenie na podstawie materiałów ikonograficznych historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwi wejściowych. W portalu wschodnim odtworzony został kartusz herbowy Schaffgotschów.

Po 1945 r. ramach adaptacji do nowych form użytkowania (m.in. zmiana funkcji na szkołę o profilu rolniczym i weterynaryjnym), przeprowadzono szereg zmian w zespole. Budynek pałacu w latach 70-tych XX w. zaadaptowano na szkołę z daleko posuniętą modernizacją, której wynikiem było zniszczenie pierwotnej klatki schodowej oraz układu przestrzennego I i II piętra wraz z wystrojem i wyposażeniem. W 1983 r. do pałacu dobudowano szkolny kompleks sportowy – salę gimnastyczną, łączącą się z bryłą d. pałacu. Przebudowano również na warsztaty i mieszkania budynek małej stajni, rozebrano konstrukcję dachu i I piętro, budynek nakryto płaskim dachem. Przebudowo na bursę szkolną budynek domu zarządcy, zlikwidowano m. in. przejazd bramny na osi założenia. Zniszczeniu uległa część pd.- wsch. wielkiej stajni, rozebrano stodołę w pd.-zach części folwarku. Zespół po likwidacji szkoły na pocz. XXI w. pozostawał nieużytkowany, ulegając powolnej destrukcji i dewastacji. Inwestycja KPN dała mu drugie życie.

Fot. FB KPN

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.