Planowany od 1 maja wzrost cen wody i ścieków, to aktualnie w Jeleniej Górze gorący temat. Wywołany przez radnego Huberta Papaja, który zapowiadał drastyczne podwyżki, spotkał się z odpowiedzią spółki „Wodnik”, wyjaśniającej ich przyczyny i uspakajającej, że wzrost nie będzie drastyczny. Jako jeden z głównych powodów (obok inflacji, wzrostów płacy minimalnej, cen energii elektrycznej oraz materiałów i usług kupowanych u podmiotów zewnętrznych), te konieczność tłumaczono też opróżnieniem zbiornika „Sosnówka”.
– Na sytuację ekonomiczną spółki w najbliższym okresie silnie będzie oddziaływała konieczność rezygnacji z korzystania ze zbiornika w Sosnówce. Zbiornik ma wadę konstrukcyjną, przecieka i będzie musiał być zamknięty. Taką decyzję „Wody Polskie” już podjęły. W tej sytuacji spółka musi zainwestować znaczące środki w ujęcie wody na Grabarowie. Chodzi bowiem o pewność dostaw wody – tłumaczyła prezes „Wodnika” Katarzyna Wierska-Kuberka. Wyliczała, że konieczna będzie rozbudowa sieci, budowa hydroforni i przepompowni, a inwestycja pochłonie około 40 mln zł. Część z tych środków ma pochodzić z podwyższonej taryfy, część z kredytów.
Na te informacje zareagowało PGW „Wody Polskie” RZGW we Wrocławiu.
– „Wody Polskie” są w trakcie realizacji zadania: „Przywrócenie szczelności ekranu zapory czołowej zbiornika Sosnówka”, którego zakończenie planowane jest na ostatni kwartał 2021 roku. Zbiornik pomimo obniżonego piętrzenia nie jest wyłączony z eksploatacji, w uzupełnieniu warto wspomnieć, że takie i inne remonty przeprowadzane są od wielu lat. PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. posiada obowiązujące pozwolenie wodnoprawne do 31.12.2025 r. w zakresie poboru wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze, co oznacza, że do tego czasu spółka jest uprawniona do korzystania z wód zbiornika. Wszystkie działania i remonty są z wyprzedzeniem uzgadniane z PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. Dodatkowo informujemy, że Wody Polskie nie organizowały konferencji prasowej na terenie Jeleniej Góry i nie udzielały żadnej redakcji informacji o stałym zamknięciu zbiornika Sosnówka – napisano w komunikacie Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW.
To nie do końca prawda. „Nowiny” na przełomie 2018 i 2019 r. pisały o kłopotach ze zbiornikiem, który samego początku sprawiał problemy. Pełniący funkcje retencyjne i zbiornika wody pitnej obiekt przecieka. Dokładniej rzecz biorąc problemem jest „zawilgocenia skarpy zapory czołowej”. Nie stwarza to żadnego zagrożenia ani dla mieszkańców poniżej zbiornika, ani dla samego obiektu, ale awarii, mimo od dawna prowadzonych prac, ciągle nie udało się usunąć.
Wówczas, omówienia oprócz zakresu planowanych prac, „Wody Polskie” poinformowały nas także o możliwym opróżnieniu zbiornika.
– Niewykluczone, że aby naprawić spękania płyt ekranu od strony odwodnej oraz uzupełnić dylatacje pomiędzy płytami może być niezbędne jego opróżnienie. O tym fakcie, w przypadku jego zaistnienia na pewno z wyprzedzeniem będziemy informowali również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, które posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze zbiornika. Już wcześniej kontaktowaliśmy się ze spółką Wodnik w tej sprawie i wspólnie będziemy podejmować ewentualną decyzję na temat obniżenia wody w zbiorniku. Na pewno nie będziemy podejmować decyzji, które mogłyby zagrozić utratą ciągłości dostaw wody dla miasta Jelenia Góra – informował Jarosław Garbacz z PGW.
Tyle, że już dwa lata temu opróżnienie zbiornika przewidywano w „Wodniku”.
– „Wodnik” przygotowuje się na „czarny” scenariusz, zakładający konieczność dostarczania wody dla całego miasta tylko z Grabarowa. Stanie się to w sytuacji, gdy „Wody Polskie” opróżnią Sosnówkę, co sprawi, że dostawca wody do jeleniogórskich mieszkań znajdzie się w sytuacji zamknięcia jednego z ujęć – informowała wówczas spółka, wyliczając inwestycje, które przeprowadzi dla zaradzenia zagrożeniu. Po dwóch latach w solidnej firmie te inwestycje powinny być już zrobione, a nie służyć teraz jako uzasadnienie dla podwyżek.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.