Komu się należy popularne becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka? Co zrobić, żeby je dostać? Na jakie pieniądze możemy liczyć w 2023 roku?

Komu przysługuje?

Becikowe może otrzymać:

– rodzic nowo narodzonego dziecka,

– opiekun prawny dziecka,

– opiekun faktyczny dziecka.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto.

Po drugie, matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu znajdowała się pod opieką medyczną. To kryterium nie jest jednak stosowane w przypadku opiekunów dziecka czy osób, które dziecko przysposobiły. 

Kto nie dostanie becikowego?

Świadczenia nie otrzyma osoba samotnie wychowująca dziecko bez sądownie ustalonych alimentów na rzecz dziecka (chyba że ojciec nie żyje, jest nieustalony albo sąd uznał inaczej). 

Uwaga!

Jeśli drugi rodzic nie płaci alimentów, możemy wystąpić o pieniądze do Funduszu Alimentacyjnego.

Ile wynosi becikowe?

Becikowe wynosi 1000 zł. Jest przyznawana na każde dziecko. W przypadku urodzenia na przykład bliźniąt rodzice dostaną odpowiednio powiększoną kwotę. 

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

W ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia nad nim opieki. 

Co trzeba przygotować?

Dane do wypełnienia wniosku: dane swoje i dziecka, na które składamy wniosek, numery PESEL, adres e-mail i numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie.

Oświadczenia i zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do becikowego, m.in. zaświadczenie od lekarza lub położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez wnioskodawcę lub kogoś z jego rodziny.

W przypadku cudzoziemca potrzebny jest dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy w Polsce, np. karta pobytu.

Osoby samotnie wychowujące dziecko

Dodatkowo powinny dołączyć do wniosku:

– wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów, np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem;

– jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, odpis aktu stanu cywilnego;

– postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica;

– orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.

News4Media/fot. Pixabay

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.