Na jaki zasiłek można liczyć w 2023 roku?I jakie warunki trzeba spełniać, żeby go dostać? Oto krótki przegląd kilku z nich.

Zasiłek rodzinny, chorobowy, wyrównawczy, pielęgnacyjny, pogrzebowy. Warto wiedzieć, czy któryś z tych zasiłków nam przysługuje. A jeśli tak, to jak go załatwić (za infor.pl).

Zasiłek rodzinny

To pomoc finansowa dla rodziny. Warunkiem wypłaty jest dochód wnioskodawcy. W tym roku wynosi on:

– 674 zł miesięcznie na członka rodziny.

– 774 zł miesięcznie na członka rodziny, jeśli jeden z nich jest osobą z niepełnosprawnością.

W przypadku przekroczenia progów dochodowych jest stosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

Wysokość zasiłku rodzinnego w tym roku wynosi:

– 95 zł na dziecko do ukończenia 5 lat;

– 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat;

– 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Zasiłek chorobowy

Przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem społecznym, niezdolnej do pracy z powodu choroby.

W tym roku minimalna podstawa wymiaru chorobowego wynosi:

– od 1 stycznia do 30 czerwca – 3011,52 zł,

– od 1 lipca do 31 grudnia – 3 106,44 zł.

Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jego wysokość jest taka sama w przypadku pobytu w szpitalu.

Do 100 proc. podstawy zasiłku chorobowego są uprawnione:

– kobiety w ciąży,

– osoby, które miały wypadek w drodze do lub z pracy,

– osoby, których niezdolność powstała z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek wyrównawczy

Z zasiłku wyrównawczego mogą skorzystać osoby ubezpieczone, które są pracownikami ze zmniejszoną sprawnością do pracy i gdy ich wynagrodzenie zostało obniżone z powodu rehabilitacji zawodowej.

Prawo do świadczenia kończy się w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej pracownika i przesunięcia go do innej pracy lub gdy z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym, które osiąga pracownik podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem.

Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnego życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w tym roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Przysługuje:

– niepełnosprawnemu dziecku;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
– osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pogrzebowy 2023

Kwota świadczenia pieniężnego na pochówek w tym roku wynosi:

– 4 tys. zł dla rodziny zmarłego,

– do 4 tys. dla osób spoza rodziny zmarłego.

W pierwszym przypadku kwota zawsze jest wypłacana w wysokości 4 tys. zł. W drugim zaś wnioskujący musi przedstawić faktury dokumentujące poniesione koszty. Otrzyma zwrot faktycznie wydanych pieniędzy – jednak nie więcej niż wyżej wskazana suma.

Wysokość zasiłku pogrzebowego na tym poziomie funkcjonuje od 2011 roku. I na razie nie ma zapowiedzi, żeby miała się zmienić.

O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każdy, kto zapłacił za koszty pogrzebu i do tego spełnia jeden z następujących warunków:

– jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,

– zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,

– zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.