Z ulic i parkingów miejskich w Jeleniej Górze strażnicy miejscy sukcesywnie usuwają pojazdy porzucone, nieużywane i nieposiadające wymaganych badań technicznych lub ubezpieczenia. Wczoraj (29.12) przeprowadzili kolejną taką akcję.

Strażnicy miejscy na wniosek zarządcy drogi odholowali sześć pojazdów z ulic: Noskowskiego, Obrońców Westerplatte, Zana, Morcinka oraz Zamoyskiego.

Samochody nie posiadały OC lub przeglądu technicznego, lub zostały porzucone i nieużywane od długiego czasu. Pojazdy trafił na parking miejski, gdzie będą oczekiwały na odbiór, gdy nie zgłosi się właściciel wszczęta zostanie procedura zmierzająca do ich utylizacji„- informuje rzecznik prasowy SM w Jeleniej Górze.

Przypomina: Zgodnie z art. 50a Prawa o ruchu drogowym stanowiącym że, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.