Dzisiaj (23 listopada) poznaliśmy laureatów rankingu najlepszych gmin na Dolnym Śląsku przygotowywanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Wśród laureatów jest Świeradów-Zdrój.

Nagrody dla najlepszych gmin przyznawano w dwóch kategoriach.

Gminy do 20 tys. mieszkańców:

1. Jerzmanowa

2. Świeradów-Zdrój

3. Rudna

Gminy powyżej 20 tys. mieszkańców:

1. Kobierzyce

2. Polkowice

3. Kąty Wrocławskie

Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku przeprowadzono konkursy według podobnych wskaźników w całym kraju.

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego poza miastami na prawach powiatu, tworząc dwie odrębne kategorie oceny wskaźników. W rankingu decyduje wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę – ranking wskazuje więc w sposób obiektywny najlepiej radzące sobie wspólnoty gminne.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im.Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. 

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest wspieranie samorządów w poprawie jakości życia mieszkańców, pomoc w wytyczaniu najlepszych ścieżek rozwoju dla poszczególnych jednostek oraz poprawa jakości świadczonych przez administrację samorządową usług. Działania prowadzone są za pośrednictwem forów pracowników samorządowych, szkoleń otwartych i zamkniętych, badań i analiz, projektów oraz doradztwa eksperckiego.

FOT. Wikipedia

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.