W Szklarskiej Porębie na projekty obywatelskie przeznaczonych jest 200 tys. zł. Mieszkańcy zgłosili 11 pomysłów, ale jeden został odrzucony jako niemerytoryczny. Głosować można na jeden projekt, a do oddania głosu upoważnienie są wszyscy mieszkańcy miasta od 16 roku życia (przy czym głosujący niepełnoletni muszą mieć zgodę opiekuna prawnego – na formularzu urzędu). Głosować można elektronicznie (w zakładce BO.szklarskaporeba.pl); wrzucając kartę do głosowania do urny przy urzędzie lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego). Do realizacji skierowany zostaną projekty z największa liczbą głosów, do wyczerpania puli środków.
Wybierać można z następujących projektów:
– budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza na 10 miejsc (91 tys. zł);
– budowa boiska do siatkówki plażowej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie Dolnej (96 tys. zł);
– zagospodarowanie parku przy ul. Mickiewicza i nadanie mu funkcji ekologicznej, edukacyjnej i rekreacyjnej (100 tys. zł);
– budowa fontanny posadzkowej na Skwerze Radiowej Trójki z funkcją „splash pad” (100 tys. zł);
– stworzenie Parku Artystów przy ul. 1 Maja, jako miejsca wypoczynkowego z elementami małej architektury i sztuki (97 tys. zł)
– odnowienie Skweru Jana Pawła II poprzez zazielenienie i uporządkowanie terenu w sposób spójny i zapewniający komfort oraz wyposażenie w elementy ,małej architektury (100 tys. zł);
– rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 2 – Kryształowego Placu Zabaw – obejmująca zakup i montaż nawierzchni poliuretanowej, renowację urządzeń zabawowych, odbudowę domku zabaw (100 tys. zł);
– doposażenie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej (przy OSP) „Dobrze wyposażeni strażacy podstawą bezpieczeństwa Szklarskiej Poręby dzisiaj i w przyszłości” (69 tys. zł);
– budowa Parku im. Jana Sztaudyngera przy ul. Obrońców Pokoju na miejscu zaniedbanego, istniejącego parku (100 tys. zł);
– budowa altany solna z tężnią oraz terenu rekreacyjny dla dzieci i dorosłych przy ul. Turystycznej (94 tys. zł).

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.