Łucja Balcerek, dyrektorka szkoły podstawowej w Sosnówce przytacza zapewnienie z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, że szkoła funkcjonuje i żaden akt prawny i żadna uchwała Rady Gminy w Podgórzynie tego faktu nie zmienia. – Nie ma żadnych podstaw żądanie wójta, żeby dzieci z Sosnówki przepisywać do innych szkół – podkreślał dolnośląski wicekurator oświaty Janusz Wrzal. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Sosnówce trwała do 7 sierpnia.

Czy dzieci rozpoczną w niej naukę we wrześniu?

Zdaniem Mirosława Kalaty, wójta gminy Podgórzyn, nie jest to możliwe, bo nie zapewni  finansowania placówce w Sosnówce.

Wyjaśnia sprawę w obszernym piśmie na facebooku.

Mając na uwadze treść informacji Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przekazanej w piśmie do Pani Łucji Balcerek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce, rozpowszechnionej w mediach społecznościowych, wyjaśniam co następuje: Nie podpisanie projektu organizacyjnego przedłożonego przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce na rok szkolny 2020/2021 nie jest likwidacją szkoły, a jedynie skutkuje brakiem zapewnienia Jej finansowania. Wobec powyższego art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910), na który powołuje się Pan Kurator nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż nie jest to likwidacja szkoły. Szkoła w dalszym ciągu istnieje, jednakże z uwagi na brak podpisanego projektu organizacyjnego Jej działalność w roku szkolnym 2020/2021 zostaje wstrzymana”(…)  – pisze wójt.

Batalię o szkołę w Sosnówce opisywaliśmy szczegółowo. Dwa razy rodzicom udało się obronić placówkę.  Teraz także nie zamierzają składać broni. Mówią, że 1 września stawią się w szkole w Sosnówce, bo do niej zapisali dzieci.

Jak pisaliśmy, w gmnie Podgórzyn trwa zbieranie podpisów o referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.