Władze miasta właśnie poinformowały o obowiązujących zasadach rekrutacji do jeleniogórskich przedszkoli  na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do przedszkoli w Jeleniej Górze

Rekrutacja dzieci do przedszkoli rozpocznie się 15 marca o godzinie 8.00.

Nabór dotyczy następujących przedszkoli:

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Jeleniej Górze, ul. Józefa Piłsudskiego 32;

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jeleniej Górze, ul. Ignacego Krasickiego 6;

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Zjednoczenia Narodowego 15;

Miejskie Przedszkole Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze, ul. Fryderyka Chopina 4;

Miejskie Przedszkole Nr 13 w Jeleniej Górze, ul. Mieczysława Karłowicza 13;

Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2; ( miejsca dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

Miejskie Przedszkole Nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze, ul. Karola Kurpińskiego 2;

Miejskie Przedszkole Nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze, ul. Juliana Tuwima 12.

Nabór elektroniczny

Nabór będzie prowadzony na platformie elektronicznej. Rodzic lub prawny opiekun starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien się zalogować, poprzez wpisanie potrzebnych danych, w systemie do naboru elektronicznego. Po wydrukowaniu i podpisaniu karty zgłoszenia kolejnym działaniem powinno być udanie się do przedszkola pierwszego wyboru i złożenie tam wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wybranych kryteriów. Zgłoszenie dziecka można wykonać na stronie naboru elektronicznego: www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl (strona z informacją o placówkach jest już dostępna. Rejestracja ruszy od 15 marca).

Pierwszeństwo dla dzieci z Jeleniej Góry

Kryterium automatycznym jest miejsce zamieszkania – składając aplikację musimy być mieszkańcami  Jeleniej Góry.  W przypadku gdy mieszkamy w innej miejscowości,  dzieci będą przyjmowane po zakończeniu rekrutacji, w ramach wolnych miejsc wykazanych przez placówki.

Trzeba osobiście zanieść dokumenty

W dniach od 14 do 21 kwietnia rodzicie kandydata powinni odwiedzić osobiście przedszkole, do którego zakwalifikowało się dziecko w celu potwierdzenia woli jego uczęszczania do przedszkola. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

26 kwietnia, zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice takie informacje odnajdą po zalogowaniu się w systemie, otrzymają informację na e-mailu bądź w kontaktując się z którymkolwiek z wybranych miejskich przedszkoli publicznych.

W sytuacji gdy po rekrutacji miejskie przedszkola w dalszym ciągu będą dysponować miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Gdyby wystąpiły trudności z zalogowaniem się do systemu należy zgłosić się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko powinno być zapisane, tj. do placówki pierwszego wyboru.

Rekrutacja do szkół podstawowych w Jeleniej Górze

Rekrutacja kandydatów do szkół podstawowych trwa i zakończy się 19 marca r. o godzinie 13.00. Odbywa się w systemie elektronicznym.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinni skorzystać z portalu naboru elektronicznego www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.

Rekrutacja do jeleniogórskich szkół podstawowych podzielona będzie na kilka etapów. Pierwszy z nich to elektroniczna rejestracja danych dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej do 19 marca mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny www.jeleniagora.podstawowe.vnabor.pl  za pomocą której należy wydrukować potrzebną deklarację, podpisać ją i dostarczyć do sekretariatu swojej (obwodowej) szkoły.

Może się zdarzyć, że rodzice z różnych przyczyn będą chcieli aby ich dziecko zostało przyjęte do innej niż szkoła obwodowa. Pełne postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie zadeklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych oraz tych którzy nie mieszkają w Jeleniej Górze.

Przypomnieć należy, że szkoła rejonowa ma obowiązek przyjąć dziecko zamieszkujące w obwodzie ale dziecko nie ma obowiązku podjęcia w niej nauki.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka inną szkołę pod warunkiem, że będą w niej wolne miejsca (po wcześniejszym zapewnieniu miejsc wszystkim zdeklarowanym dzieciom zamieszkałym w obwodzie).

W podstawówkach także dzieci spoza Jeleniej Góry

W przypadku szkół podstawowych – inaczej niż przedszkolach – w rekrutacji mogą wziąć udział także dzieci spoza Jeleniej Góry. Te zgłoszenia także będą oceniane zgodnie z poszczególnymi kryteriami.

Rodzice i ci spoza obwodu, jak i ci spoza Jeleniej Góry będą mogli wskazać trzy szkoły – w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Należy też rozważyć możliwość wyboru dla swojego dziecka szkoły zgodnie z oczekiwaniami, której oferta odpowiadać będzie rozwijanym w niej wszechstronnym zainteresowaniom (np. sportowych).

Wirtulany kiermasz

Wszystkie szkoły w mieście oferują dydaktykę i wychowanie na wysokim poziomie, są należycie wyposażone podobnie jeśli chodzi o bazę sportową, oferując przy tym szeroką ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych.

Ofertę poszczególnych placówek można poznać na wirtualnym kiermaszu, trwającym na oficjalnej stronie internetowej miasta. Szkoły dokładnie opisują, co oferują uczniom, jaką mają bazę, zajęcia pozalekcyjne i kadrę.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.