Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich przechodzi gruntowną modernizację. W zeszłym roku zakończył się jeden z ważniejszych remontów w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Janowicach Wielkich, obiektu wybudowanego w 1927 roku.

Wymieniono połacie dachu oraz naprawiono uszkodzenia innych elementów konstrukcyjnych, w tym kominów dymowych. Dach pokryty był blachodachówką, która uległa zniszczeniom i odkształceniom. Zdarzało się, że w wyniku powstałych uszkodzeń podczas opadów atmosferycznych i wiatru, dochodziło do oderwania połaci i do zalewania pomieszczeń, w tym sal chorych zlokalizowanych na III piętrze budynku. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego dachu stwierdzono całkowite zużycie techniczne połaci dachowej, co stanowiło zagrożenie dla konstrukcji dachu. W związku z tym pokrycie dachu w całości kwalifikowało się do pilnej wymiany. Wartość inwestycji to 1 341 803,06 zł, z czego środki własne szpitala to 841 803,06 zł, a dotacja z Budżetu Województwa Dolnośląskiego to 500.000,00 zł.

Bez przeprowadzenia modernizacji dachu nie było by możliwe rozpoczęcie inwestycji związanej z modernizacją pomieszczeń znajdujących się na III piętrze. Inwestycja ta jest finansowana ze środków RFIL w wysokości 1.500.000,00 zł oraz ze środków PFRON w wysokości 633.334,72 zł. W ramach tej inwestycji następuje modernizacja całej kondygnacji oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej tj. sal chorych, sanitariatów korytarzy oraz gabinetów, wszystkie pomieszczenia zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.