Spis zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021. Kandydat na rachmistrza musi spełnić kilka wstępnych warunków: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aby zostać rachmistrzem w NSP 2021 trzeba przejść szkolenie e-learningowe, a potem zdać egzamin. Kandydaci, którzy uzyskają na egzaminie co najmniej 60-procentowy wynik zostaną wpisani na listę, z której potem będą powoływani rachmistrzowie spisowi. Im kto lepszy uzyska wynik na teście, tym będzie wyżej na liście i tym większe szanse na zatrudnienie (umowa zlecenie). Za ankietę przeprowadzoną w kontakcie bezpośrednim rachmistrz otrzyma 7 zł, za przeprowadzona telefonicznie – 4 zł (kwoty brutto).

 

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: nsp@jeleniagora.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na spis.gov.pl oraz na samorządowych stronach właściwych urzędów gmin. Jeleniogórzanie informacji powinni szukać na stronie internetowej urzędu Miasta Jelenia Góra pod adresem www.bip.jeleniagora.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Jeleniej Górze – nr tel. 723 001 221, e-mail: nsp@jeleniagora.pl

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.