Od ponad roku wiele firm czy instytucji korzysta z możliwości pracy zdalnej. Obecnie regulowana jest ona wyłącznie na podstawie tzw. ustawy covidowej z marca 2020 roku. Zgodnie z przepisami, które się w niej znajdują, pracodawcy mogą wysłać swoich pracowników na pracę zdalną w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także do trzech miesięcy po ich ustaniu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą formą wykonywania czynności zawodowych, ministerstwo zdecydowało o wprowadzeniu jej na stałe do przepisów Kodeksu pracy.

Wprowadzone zmiany obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, do których zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa pracy. Co zostanie zawarte w nowelizacji?

Główne rozwiązania zawarte w projekcie:

• praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania,

• pracodawca będzie zobowiązany: – dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy z domu, – pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją udostępnionych narzędzi, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych), – zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy,

• praca zdalna będzie mogła być wykonywana z wykorzystaniem narzędzi własnych. W takim przypadku obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania, pracownikowi będzie przysługiwał za to ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony,

• na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana także w sposób okazjonalny (w wymiarze 12 dni w skali roku kalendarzowego),

• zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej będzie oznaczało wyrażenie zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku.

„Projekt jest przygotowany, skonsultowany z Radą Dialogu Społecznego. Wykorzystuje także doświadczenia zdobyte przy stosowaniu rozwiązań prawnych dotyczących telepracy i pracy zdalnej, którą wprowadziła specustawa covidowa. Dzisiaj kierujemy go do konsultacji ustawowych.” – poinformowała w środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Następnym krokiem będzie skierowanie projektu do Sejmu.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.