Przez inflację właściciele nieruchomości zapłacą za nie wyższe podatki. Kolejne samorządy podejmują decyzje o podwyżkach. Informację prześlą nam poczta.

Ich wysokość zależy od wskaźników, jakie ustala Ministerstwo Finansów. To właśnie ten resort co roku określa maksymalne stawki podatków od nieruchomości. Samorządy nie muszą, ale mogą – mieszcząc się we wskazanych widełkach – podnieść opłaty. Nawet jeżeli tego ostatnio nie robiły, to dziś są zmuszone do wprowadzenia podwyżek. Powodem jest inflacja (17,9 proc.), drożyzna i rosnące koszty funkcjonowania gmin.

MF już wskazało, ile mogą maksymalnie wynieść takie podatki. Średnia podwyżka to blisko 12 proc. I tak np. za budynki mieszkalne płacimy teraz 0,89 zł za mkw., w 2023 r. będzie to 1 zł. Za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obecnie jest 5,25 zł, będzie 5,87 zł. Za grunty związane z prowadzeniem firmy jest stawka 1,03 zł, będzie 1,16 zł.

Teraz czas na samorządy

Samorządy w całym kraju już podjęły lub niebawem podejmą decyzje podatkowe. Tak się już stało np. w Lublinie, gdzie stawka za mieszkania od nowego roku pójdzie w górę o 20 proc. Najwyższą stawką podatku objęte będą budynki przeznaczone na działalność gospodarczą. Obecnie jest to 24,25 zł za mkw., a wzrośnie do do 28,21 zł.

W Puławach podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 0,79 do 0,84 zł za mkw. Za powierzchnię na prowadzenie działalności gospodarczej do 100 mkw. nie będzie już stawki 24 zł tylko 25,74 zł. 

W Krakowie prezydent chciał 12-procentowej podwyżki, ale radni przystali na 10 procent. Od przyszłego roku właściciel 70-metrowego mieszkania z 20-metrowym udziałem w gruncie zapłaci rocznie o 9 zł więcej niż do tej pory.

Podatek od nieruchomości płacony jest w ratach, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje wiele zwolnień. Obejmują one:

 •  budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw. oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 •  nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego,
 • uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.