Według Dariusza Daraża, prezesa KSWiK, dotychczasowa taryfa opłat zawierała błędy i wymagała korekty. W przypadku taryfy ustalonej dla Podgórzyna wysoka cena wynikała m.in. z tego, że ścieki z Miłkowa i Ścięgien miały już uwzględnioną wyższą taryfę związaną z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach, która według planów miała już funkcjonować. Ponieważ jednak jeszcze nie funkcjonuje, należało to skorygować. Dodatkowo w dotychczasowej taryfie uwzględniono koszty amortyzacji podatku od modernizacji oczyszczalni ścieków w Marczycach, gdy tymczasem w ubiegłym roku gmina Podgórzyn zadeklarowała, że wybuduje ją z własnych środków, bez wsparcia KSWiK.

 

– Zmniejszenie kosztów było możliwe również dzięki temu, że jesteśmy obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się gminą w regionie, a zwiększona ilość nowych odbiorców umożliwia hurtowe obniżenie ceny – przekonywał Mirosław Kalata, wójt Podgórzyna, na wspólnej konferencji prasowej z władzami KSWiK.

 

Nowa taryfa opłat została KSWiK przesłana do Wód Polskich w dniu 15 września 2020r. i powinna zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021r. Warto wspomnieć, że cena za wodę jaka obowiązuje mieszkańców zależy nie tylko od taryfy, ale również od dopłat gminy.

Prezes Daraż poinformował, że władze spółki przeanalizują taryfy także pozostałych gmin-członków KSWiK. Niewykluczone, że w wyniku korekt możliwe będzie obniżenie cen wody także w innych gminach należących do spółki.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.