– Do Lubania, zostaliśmy wezwani, jako wsparcie merytoryczne z zakresu badań specjalistycznych oraz do pobrania prób i identyfikacji skażeń tego, co tutaj się znajduje. Po dokonanej analizie potwierdziliśmy, że są to chemikalia drażniące z okresu I wojny światowej, które służyły, jako środki do sprawdzenia szczelności masek, czyli środki o działaniu łzawiącym” – wyjaśnia kmdr ppor. Bartosz Kamiński z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.
Pojemniki z nieznanymi chemicznymi materiałami niebezpiecznymi znaleziono we wtorek 13 października, na terenie Specjalistycznego Ośrodka Szkoleniowego Straży Granicznej w Lubaniu. Odkrycie nastąpiło podczas prowadzenia prac archeologicznych na terenie budowy budynku szkoleniowego. Znajdowały się w pozostałości wojskowej transzei lub okopu. Początkowo sądzono, że pochodzą z okresu I wojny światowej lub okresu międzywojennego.
Zadanie pojęcia i neutralizacji niebezpiecznych substancji powierzono żołnierzom z 23 patrolu saperskiego z jednostki w Bolesławcu.
– Po sprawdzeniu miejsca znaleziska natychmiast zabezpieczono teren budowy, gdzie znajdowały się pojemniki i powiadomiono specjalistów i ekspertów z COAS z Warszawy. Od soboty 17 października pracowaliśmy razem z chemikami z ośrodka oraz 5 pułku chemicznego z Tarnowskich Gór – relacjonuje st. chor. szt. Radosław Mazur.
Podczas prowadzonych prac konieczna była ewakuacja ludzi w promieniu 300 metrów. Konieczne było sprawdzenie całego terenu budowy pod kątem ewentualnego skażenia terenu oraz wody.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.