– Do Lubania, zostaliśmy wezwani, jako wsparcie merytoryczne z zakresu badań specjalistycznych oraz do pobrania prób i identyfikacji skażeń tego, co tutaj się znajduje. Po dokonanej analizie potwierdziliśmy, że są to chemikalia drażniące z okresu I wojny światowej, które służyły, jako środki do sprawdzenia szczelności masek, czyli środki o działaniu łzawiącym” – wyjaśnia kmdr ppor. Bartosz Kamiński z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.
Pojemniki z nieznanymi chemicznymi materiałami niebezpiecznymi znaleziono we wtorek 13 października, na terenie Specjalistycznego Ośrodka Szkoleniowego Straży Granicznej w Lubaniu. Odkrycie nastąpiło podczas prowadzenia prac archeologicznych na terenie budowy budynku szkoleniowego. Znajdowały się w pozostałości wojskowej transzei lub okopu. Początkowo sądzono, że pochodzą z okresu I wojny światowej lub okresu międzywojennego.
Zadanie pojęcia i neutralizacji niebezpiecznych substancji powierzono żołnierzom z 23 patrolu saperskiego z jednostki w Bolesławcu.
– Po sprawdzeniu miejsca znaleziska natychmiast zabezpieczono teren budowy, gdzie znajdowały się pojemniki i powiadomiono specjalistów i ekspertów z COAS z Warszawy. Od soboty 17 października pracowaliśmy razem z chemikami z ośrodka oraz 5 pułku chemicznego z Tarnowskich Gór – relacjonuje st. chor. szt. Radosław Mazur.
Podczas prowadzonych prac konieczna była ewakuacja ludzi w promieniu 300 metrów. Konieczne było sprawdzenie całego terenu budowy pod kątem ewentualnego skażenia terenu oraz wody.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Marek Lis

694 792 203

Zgłoś za pomocą formularza.