W 2023 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków trzy obiekty hydrotechniczne, położone w miejscowościach Leśna, Złotniki Lubańskie (pow. lubański) oraz Pilchowice (pow. lwówecki).

Obiekty hydrotechniczne na terenie Dolnego Śląska powstawały po powodzi, która nawiedziły te tereny pod koniec XIX stulecia.

Zespół budowlany obiektów hydrotechnicznych elektrowni wodnej Leśna, w skład którego wchodzą zapora, przelewy studzienne, sztolnie, dolne stanowisko stopnia wodnego w postaci uregulowanego koryta rzeki, budynek elektrowni wodnej, budynek wartowni, obecnie budynek mieszkalny był pierwszą tak dużą inwestycją na terenie Prowincji Śląskiej, powstałą na początku XX stulecia, a jej autorem był inżynier Otto Intze. Zastosowane technologie były wykorzystywane przy budowie innych obiektów hydrotechnicznych, zapisując się na kartach historii inżynierii wodnej Europy.

Zespół budowlany obiektów hydrotechnicznych elektrowni wodnej Pilchowice, w skład którego wchodzą zapora, przelew stokowy z kaskadą, sztolnia obiegowa wraz z szybem zasuw, dolne stanowisko stopnia wodnego w postaci uregulowanego koryta rzeki, budynek elektrowni wodnej, budynek rozdzielni, most drogowy powstały w przeciągu pierwszej dekady XX stulecia dzięki doświadczeniom zebranym przy budowie innych obiektów przeciwpowodziowych w regionie, wzniesionych nieco wcześniej. Zapora wodna jest największym tego typu obiektem w regionie. Głównym wykonawcą prac hydrotechnicznych i budowlanych była firma B. Liebold u. Comp. A.G. Holzminden-Berlin. Do najwybitniejszych inżynierów zatrudnionych przy powstawaniu zapory należeli Curt Bachmann i Albert Cucchiero.

Zespół budowlany obiektów hydrotechnicznych elektrowni wodnej Złotniki, w skład którego wchodzą zapora, przelew stokowy z kaskadą, sztolnia obiegowa wraz z szybem zasuw, dolne stanowisko stopnia wodnego w postaci uregulowanego koryta rzeki, budynek elektrowni wodnej, budynek mechanizmów podnoszenia zasuw sztolni obiegowej, budynek mieszkalny powstał w latach 20. XX stulecia. Obiekt powstał według planów inżyniera Otto Inztego, wśród inżynierów nadzorujących prace był Curt Bachmann, który wcześniej uczestniczył w budowie zapory w Leśnej i Pilchowicach.

Fot i info WDKZ

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.