Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 3 w kierunku Jeleniej Góry w ramach zadania komplementarnego. Obecnie realizowane są prace projektowe na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2023 r.
Wykonawcza projektu wykonał już opracowanie analizy i prognozy ruchu, które przeprowadzono na podstawie całodobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego poprzez wideorejestratory. Uściślono też warianty przebiegu trasy. Początkowo wskazywano aż siedem możliwych korytarzy, ostatnio ich liczbę zredukowano do trzech (z wersjami).
– Są to warianty orientacyjne, w dalszym ciągu uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich pod względem społecznym, ekologicznym i finansowym. Na chwilę obecną preferowane są warianty 2, 6.1 (w dwóch nieznacznie różniących się wersjach) oraz 7 (także w dwóch nieznacznie różniących się wersjach) informuje wykonawca.
Wariant „2” przewiduje budowę estakady, a „7” – budowę tunelu.
Już wiosną tego roku odbywać się miały konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebiegu trasy. Z uwagi na epidemię przesunięto je na jesień.
Podstawowym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 3 dzięki planowanej przebudowie. Zdecydowanej poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia – zapowiada ministerstwo infrastruktury. – Całe zadanie będzie obejmowało rozbudowę drogi odcinkami do przekroju 2+1 , budowę obwodnicy Kaczorowa, budowę dróg zbiorczych na odcinkach drogi o przekroju 2+1 do obsługi terenów sąsiadujących oraz dla pieszych i rowerzystów, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych, przebudowę i rozbudowę obiektów inżynierskich, zabezpieczenie skarp i korekta łuków, a także przebudowę i budowę odwodnienia oraz oświetlenia drogi

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.