W połowie ubiegłego roku przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wygrała wrocławska firma Proway. Ma ona czas do czerwca przyszłego roku na przedstawienie projektu, ale już prezentuje ogólne założenia inwestycji z wariantami przebudowy. 14 października w Lwówku Śląskim (Ratusz), a 15 października w Golejowie (świetlica wiejska) przedstawiciele DSDiK oraz wykonawcy projektu spotkają się z mieszkańcami gminy Lwówek i Lubomierz, żeby wysłuchać ich uwag o zakresie modernizacji.
Projekt na obecnym etapie prac zakłada dwa możliwe warianty modernizacji drogi. W wariancie pierwszym droga zostałaby zmodernizowana w obecnym jej śladzie. W wariancie drugim – dla kierowców chyba najlepszym – przewidziano budowę obejść drogowych tych miejscowości, gdzie niemożliwe będzie poszerzenie drogi w jej obecnym przebiegu. Chodzi przede wszystkim o Golnice i Pławną. Jest jeszcze wariant trzeci stanowiący kombinację pierwszego i drugiego.
W każdym z wariantów projekt zakłada budowę infrastruktury (przede wszystkim chodników w niemających ich miejscowościach), poszerzenie drogi, korektę skrzyżowań, korektę łuków poziomych oraz budowę dodatkowych pasów ruchu na podjazdach między Golejowem i Wojciechowem.

W 2018 r. zmodernizowano odcinek tej drogi między Lwówkiem a Bolesławcem.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.