20 grudnia, zgodnie z decyzją rządu, w polskich szkołach rozpoczęło się nauczanie zdalne. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach dyrekcja może odstąpić od e-lekcji oraz komu przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Nauczanie zdalne od poniedziałku

„Apogeum zakażeń i hospitalizacji w IV fali mamy za sobą. Zaczynająca się od jutra 3-tygodniowa przerwa w nauce stacjonarnej powinna przyspieszyć spadki (…)” – napisał w niedzielę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Właśnie taki był plan rządu, który zadecydował o wprowadzeniu nauczania zdalnego tuż przed przerwą świąteczną. Izolacja uczniów od środowiska szkolnego potrwa do 9 stycznia, co daje łącznie trzy tygodnie przerwy od nauki stacjonarnej. Dzięki temu emisyjność koronawirusa wśród uczniów ma być znacznie mniejsza i przełożyć się na malejące statystyki zakażeń. Obostrzenie dotyczy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Są jednak pewne wyjątki.

– na wniosek rodziców, którzy nie mają innej możliwości, dyrektor szkoły powinien zapewnić opiekę świetlicy dla dzieci z klas I – III,

– zajęcia stacjonarne mogą odbywać się w szkołach specjalnych,

– na miejscu odbywać się będą również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

– w przypadku uczniów przebywających w bursach i internatach, których powrót do domu jest niemożliwy, będą mogli oni pozostać w placówkach,

– na terenie szkół możliwe jest prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz wspomagających (w dn. 20 – 22 grudnia),

– zajęcia praktycznie uczniów przeprowadzane są w pełnym wymiarze godzin, jeśli pracodawca nie przewidział żadnych zagrożeń,

– szkoły oferujące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego oraz placówki kształcenia ustawicznego mogą organizować zajęcia stacjonarne (maksymalnie 16 godzin tygodniowo); możliwe są również bezpośrednie konsultacje oraz udział w zajęciach, z których uczeń przystępuje do egzaminu,

– za zgodą dyrektora placówki, uczniowie mogą brać udział w zewnętrznych  konkursach, olimpiadach i turniejach, pod warunkiem zastosowania się do regulaminów udostępnionych przez ich organizatorów.

Zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Rodzice, których dzieci nie skończyły ośmiu oraz niepełnosprawnych, mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy w związku z nieobecnością w pracy z powodu nauczania zdalnego. Świadczenie wynosi 80 proc. zasadniczego wynagrodzenia i nie pomniejsza 60-dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przysługującego w całym roku. Pomoc finansowa przysługuje za kolejnych 21 dni, licząc od 20 grudnia i nie dotyczy rodzin, w których drugi z rodziców może zając się dzieckiem. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć stosowne oświadczenie u pracodawcy lub przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Środki wypłacane będą w ciągu 30 dni.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.