W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” od 22 do 28 lutego osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy czy informacji ze strony policji mogą zgłaszać się do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 22, I piętro oraz do komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Porada prokuratora

Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość w  ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 07 64 70 504 uzyskać porady prokuratora w zakresie przysługujących im praw.

 

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni i policjanci w całym kraju. Funkcjonariusze działają na rzecz osób pokrzywdzonych i z ogromnym zaangażowaniem starają się nie dopuszczać do popełniania przestępstw. Przeprowadzają akcje profilaktyczne i kampanie edukacyjne. Wszystko w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Kiedy jednak z różnych przyczyn nie uda się zapobiec krzywdzie, wtedy kluczowe staje się słowo „pomoc”.

Dyżury te mają charakter interdyscyplinarny i mają na celu udzielenie pomocy ofiarom przestępstw, poinformowanie o przysługujących im prawach, jak również przekazanie informacji o działających w Jeleniej Górze i na terenie powiatu karkonoskiego instytucjach pomocowych udzielających pomocy na co dzień. 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.