Rozpoczyna się kolejny etap kwalifikacji wojskowej. Na komisję mają stawić się nie tylko młodzi mężczyźni. Temu obowiązkowi podlega znacznie więcej osób.

W ubiegłym roku, z powodu pandemii, kwalifikacji wojskowej nie było. W tym wygląda ona trochę inaczej niż w latach poprzednich. MSWiA wraz z MON-em podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych zasad. „Pierwszy etap kwalifikacji wojskowej został przeprowadzony w terminie od 7 kwietnia do 23 lipca 2021 r. W poniedziałek (9 sierpnia br.) rozpoczyna się drugi etap kwalifikacji wojskowej, który potrwa do 19 listopada 2021 r.” – informuje resort spraw wewnętrznych.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w każdym województwie i będzie prowadzona przez 338 Powiatowe Komisje Lekarskie oraz 16 wojewódzkie. Ministerstwo wylicza, że w drugim terminie tego procesu wezwanych zostanie ok. 160 tys. mężczyzn urodzonych w 2002 r. oraz ok. 102,2 tys. osób urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy w roku kalendarzowym 2021 r. ukończyli lub ukończą 24. rok życia i nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. „Do kwalifikacji wojskowej zostanie wezwanych także ok. 4 920 kobiet.” – dodaje MSWiA.

Chodzi konkretnie o panie urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do służby: lekarki, psycholożki, pielęgniarki czy lekarki weterynarii. Dodajmy, że na komisję mogą zostać także wezwane osoby, które ukończyły 18. roku życia a zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Każda z tych osób zostanie zbadana przez lekarzy, a następnie zostanie jej przypisana kategoria określająca zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;

kategoria B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;

kategoria D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

kategoria E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie już podlegała obowiązkowi wojskowemu.

Trzeba zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie otrzymał drogą pocztową imiennego wezwania do stawienia się na komisję lekarską, to nie jest zwolniony z tego obowiązku. Informacji o miejscu i terminie stawiennictwa należy szukać w obwieszczeniu Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miejsca zamieszkania lub czasowego przebywania danej osoby.

Na komisję należy ze sobą zabrać:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

posiadaną dokumentację medyczną,

aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),

dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.