– Osoby przebywające na kwarantannie mają obserwować swoje zdrowie i w razie niepokojących objawów, skontaktować się z lekarzem rodzinnym – mówi Elżbieta Sójkowska z jeleniogórskiego sanepidu.

Paweł Domagała, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze wydał dzisiaj (8.09) komunikat:

Informujemy, że potwierdzony został pierwszy przypadek zachorowania ucznia naszej szkoły na koronawirusa SARS-CoV-2. Mając na względzie ochronę zdrowia całej społeczności szkolnej wraz z rodzinami i bliskimi oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i nauki, Dyrektor Szkoły podjął szereg czynności mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się COVID-19 zgodnych z wymogami i wytycznymi NFZ oraz Sanepid-u. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386) wprowadzamy kształcenie w formie hybrydowej. Wobec powyższego zajęcia w klasie 1a będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla pozostałych uczniów nauka w szkole prowadzona jest w trybie stacjonarnym.

W przypadku, gdy zauważą Państwo u siebie, współpracowników lub swoich bliskich gorączkę, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem, bóle mięśni i głowy, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego. W sytuacji, gdy powyższe objawy zostaną dostrzeżone na terenie szkoły należy bezzwłocznie poinformować o tym Dyrektora Szkoły. Jednocześnie przypominamy o stosowaniu procedur wewnątrzszkolnych oraz podstawowych zasad ograniczających zakażenie koronawirusem.

O przedszkolaku zarażonym koronawirusem poinformował Artur Zych, burmistrz Wlenia

„W związku ze stwierdzeniem przypadku zakażenia koronawirusem u jednego z przedszkolaków w Oddziale Przedszkolnym w Pilchowicach w porozumieniu z SANEPiDem oraz dyrekcją Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej podjęliśmy decyzję o zamknięciu oddziału w Pilchowicach do odwołania. Dzieci z oddziału, ich rodzice oraz nauczyciele zostali objęci kwarantanną. W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia Covid-19 w naszej gminie zwracam się z prośbą o przestrzeganie zaleceń w zakresie przeciwdziałania epidemii. Proszę pamiętać, że wirus jest mało groźny dla ludzi młodych, jednak przeniesiony przez nich na ludzi starszych może być nawet śmiertelny. Bądźmy odpowiedzialni!” – napisał burmistrz na profilu FB.

 Jak informuje wojewoda dolnośląski (stan na 08.09 godz. 10:30), mamy 49 nowych przypadków zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Nowo zdiagnozowane osoby pochodzą z Wrocławia i Legnicy oraz powiatów: świdnickiego, polkowickiego, bolesławieckiego, legnickiego, wrocławskiego, zgorzeleckiego, milickiego, trzebnickiego i kłodzkiego.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w województwie dolnośląskim: 4244.

Liczba osób wyleczonych z COVID-19 w województwie dolnośląskim: 3331.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.