O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z odpowiednio wysoką średnią ocen, uczęszczający do branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych dla młodzieży i  techników. Najlepsi otrzymają wsparcie w wysokości 450 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Dodatkowo zainteresowani będą mogli uczestniczyć w specjalnych „Warsztatach dla stypendystów” organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Zajęcia mają na celu podniesienie kluczowych kwalifikacji zawodowych uczniów.

– Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocną pozycję na starcie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe, dlatego systematycznie wspieramy te placówki i ich uczniów. Jestem przekonany, że nasz program stypendialny pomoże podnosić kwalifikacje i będzie dodatkowo promował szkolnictwo zawodowe – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Celem pomocy stypendialnej jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja kształcenia zawodowego, oferowanego przez dolnośląskie szkoły. Wsparcie dla uczniów ma z jednej strony zachęcać do nauki, ale też umacniać pozycje wykwalifikowanych absolwentów szkół na rynku pracy.

– Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Wnioski przyjmowane będą do końca września – dodaje marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Projekt realizowany będzie w latach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023. Szczegóły dotyczące składania wniosków w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.centrumzamek.pl

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.