„Laboratoria Przyszłości” to rządowy program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.W ramach programu do jeleniogórskich publicznych szkół podstawowych trafiły mikroskopy, aparaty fotograficzne, lunety, drukarki i inny sprzęt, który uatrakcyjni lekcje.

Placówki ootrzymały w roku 2021 wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1 688 400 zł. Ostatnie zakupy wyposażenia odbywały się do 31 sierpnia 2022 r., tak aby od nowego roku szkolnego uczniowie wszystkich szkół podstawowych mieli możliwość korzystania ze sprzętu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.

O programie pisze na swoim FB Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. „Zakupione w ramach Programu Laboratoria Przyszłości urządzenia są nowoczesne, uatrakcyjnią zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

FOT. FB Jerzy Łużniak

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.